140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ТАКСАЦИЯТА ТРЪГНА

Пролетната таксация на дивеча е едно от задължителните лов­ностопански мероприятия за ловците и тя започна. Въпреки че на някои места преброяването се възприема като рутинно-формален акт, често съпътстван и от други ловностопански дейности, а отчи­таните резултати понякога се правят на око и посещаемостта на ме­роприятието е повече пожелателна, отколкото задължителна, про­летната таксация на дивеча все пак има смисъл. Провежданото от години пролетно преброяване на дивеча дава представа за налич­ните дивечови запаси след вече приключилия активен ловен сезон и зимния период и е необходима процедура за изготвяне на реалис­тични планове за отстрел през следващия. Това, че вече се обръща сериозно внимание на резултатите от отстрела от преминалия ловен сезон е положително, важно и смислено. Затова е необходимо отго­ворно отношение от страна на ловците към това мероприятие и съ­вестно спазване на правилата за провеждането му, а максималната обективност при нанасянето на резултатите дава повече истина за моментното състояние на дивеча в поверения за ползване ловносто­пански район.

Повече подробности в бр. 12 на в. „Наслука“ от 21 март/2018 г.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ