140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Търновските ловци изградиха още едно чакало в ДДУ „Бутора”

чакало бутора

Ловците, които членуват в сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884”-Велико Търново‘‘, не забравят, че ловът не е единствено стрелба по дивеча.

Затова те не само участват в ловните излети, но и през лятото осигуряват фуражи за зимата, ремонтират хранилките и правят нови, където са необходими, прочистват просеките и пътеките в ловнитеполета на своите дружини, подготвят ловните хижи и клубове за всеки нов ловен сезон. Мъжете имат задължения и към държавния дивечовъден участък „Бутора” в Стара планина, който търновската ловна организация стопанисва от години.

Грижи те тук също са много важни, за да има повече и качествен дивеч, да се разчита на добър отстрел, гостуващите ловци да са доволни и приходите в касата на сдружението да са повече.

Тази година беше избрано подходящо място в м. „Стражата“ и там ловците изградиха още едно чакало. То ще се използва от гостите, които ще дойдат в Балкана с намерението да се сдобият с трофеи от сръндаци или глигани.

Така тези необходими за ловуването в „Бутора” съоръжения сега вече са над десет.

Не се забравят и хранилките, най-вече за едър дивеч. Те се правят на определени места според подготвения нов ловен проект на сдружението за ловностопанските райони.

Подготовката за зимния сезон е много важна и тук, за да не гладува дивечът през студените снежни месеци. Ала горе в Балкана земеделски култури трудно могат да виреят, няма подходящи условия за тях и в никакъв случай не може да се очаква прилична реколта. Затова е ясно, че излишно да се сеят дивечови ниви с царевица, ечемик, овес.

Така че усилията са съсредоточени към създаването на повече ливади. Подбират се подходящи площи, които през пролетта се засяват с тревни смески.

През топлите месеци част от тях се косят, зелената маса се изсушава и прибира за сено, с което да се зареждат хранилките през зимата, останалите се оставят за паша на дивите животни – благородни елени, сърни, зайци.

Колкото до така необходимия концентриран фураж, сдружението и тази година ще купи нужните количества, обикновено царевично зърно.

Милка Денева

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ