140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Търсят решения за устойчиво управление на морските ресурси

морски ресурси

Конференцията „Нашият океан“ ангажира глобални партньори за намиране на трайни решения за устойчиво управление на морските ресурси. Целта е да се обединят усилия в опазването на Све­товния океан и ефективната му защита предвид промените в климата и последствията от това.

На поредната сесия на Кон­ференцията, състояла се нас­коро на островната държава Палау, Европейският съюз потвърди своя ангажимент за финансиране на такива дей­ности с близо 1 млрд. евро. Според утвърдения план за работа, усилията ще се съсре­доточат в създаването на така наречената „синя икономика“ и все по-осезателна подкрепа на дребномащабния риболов.

Ще се акцентира и върху развитието на аквакултури­те, със значително завишени екологични стандарти. Това е най-реалната алтернатива за компенсиране на все по- намаляващите рибни ресурси в Световния океан. Като друг важен ангажимент на ЕС се отбелязва продължаващата борба с глобалното замърся­ване.

морски ресурси

Близо 500 милиона евро през следващите години ще отидат за научни изследва­ния, разработки и иновации като част от първоначалното финансиране на мисията „Въз­становяване на нашите океани и води до 2030 г.“. Това включ­ва защита на 30% от морската зона на държавите-членки на ЕС, както и работа по възста­новяване на морските еко­системи, предотвратяване и елиминиране на замърсяване­то чрез драстично намаляване на пластмасовите отпадъци и ограничения при използването на химически пестициди. Всич­ко това ще спомогне за раз­витие на устойчива и кръгова „синя икономика“.

Конференцията „Нашият океан“ стартирана през 2014 г., като първият форум се проведе в САЩ. Впоследствие до­макини на форума бяха Чили, Малта, Индонезия, Норвегия.

Тазгодишното издание на конференцията „Нашият океан“ се проведе в Палау, островна държава във Фили­пинско море на Тихия океан. Състои се от 240 острова с обща площ 460 кв км. Едва 11 от тях са обитаеми, а населе­нието на Палау е 18 хиляди души.

­Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ