140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Тържествено откриване на зала „Мако Даков“ в ЛТУ

Зала на името на първия академик в горските науки Мако Даков откриха в Лесотехническия университет. В поздрави­телния адрес на зам.-министъра на земеделието, храните и горите Атанас Добрев бе отбелязано: „Поздравявам ви с до­брата идея обновената и модернизирана зала на Лесотехни­ческия университет да носи името на първия академик в България в областта на горската наука – академик Мако Даков. Безспорно заслужил учен и практик в областта на горската наука и дело, който е отдал целия си живот с много любов и грижа за българската гора. Изборът за датата на събитието не е случаен. Този ден е свързан с 98-ата годишнина от рож­дението на един заслужил учен, практик и ръководител в об­ластта на горската наука и дело в България. Откриването на зала „Академик Мако Даков“ е ясен знак и позитивен сигнал към младите хора за значимостта на делата и оставената трайна диря от направеното с мисъл и полза за бъдещето.“

Изпълнителният директор на ИАГ инж. Мирослав Джупа­ров подчертава в словото си значимостта на големия учен: „Символиката на днешното събитие е признание за високия принос, който академик Даков има в лесовъдската наука и практика. Именно под негово ръководство стопанисването на горите е поставено на научни основи. Като преподавател и учен академик Мако Даков подготвя няколко хиляди студенти по лесовъдство и десетки докторанти и дипломанти, много от които стават изтъкнати изследователи и ръководни кадри в горското стопанство“. Припомнено беше, че националното горско ведомство е било под управлението на академик Да­ков близо четвърт век.

По време на проявата ректорът на Лесотехнически универ­ситет член-кор. проф. д. н. Иван Илиев в академичното си слово за изтъкнатия български лесовъд, учен и държавник академик Мако Даков подчерта, че дейността му е свързана със залесяването и стопанисването на българските гори през миналия век. Той припомни, че академик Даков е инициатор на националната програма за залесяване, благодарение на която горският фонд на страната достига до безпрецедентно ниво.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ