Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Технологично обновление и съвременни технически средства в планирането и стопанисването на горите

Необходимо е технологично обновление и прилагане на съвременни технически средства в планирането и стопанисването на горите. Това каза инж. Григор Гогов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, който взе участие в проведеното на 30 и 31 май съвещание по стопанисване на горите на територията на Държавно горско стопанство – Катунци /ДГС/ и ДГС Гърмен, в териториалния обхват на дейност на Регионална дирекция по горите – Благоевград.

Експерти и специалисти по горите от Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите – Благоевград, Югозападно държавно предприятие и представители на 17-те държавни горски стопанства в региона, Горска семеконтролна станция – София, общини и лесовъди на частна практика два дни обсъждаха прилагането на лесовъдски системи за стопанисване и дискутираха съвременни методи и подходи  при управление на горите. Д-р инж. Георги Гогушев – зам.директор на РДГ Благоевград представи предварително заложени опити добрите практики по таксиране и лесовъдска оценка на горските насаждения. Участниците в съвещанието демонстрираха и обсъдиха основни лесовъдски намеси в издънкови дъбови, изкуствени бял и черборови насаждения, дозряващи и зрели букови и смесени от бял бор, смърч и ела гори. Експертите обобщиха досегашния опит от стопанисването и акцентираха на новите насоки на действие.

Д-р инж. Ценко Ценов, директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ в ИАГ очерта нарастващата роля на лесовъдите при прилагане на съвременното лесовъдство, завишените изисквания към тях и обществения резонанс от тяхната дейност.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ