140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Тервел – Лесовъди и деца залесиха дръвчета

Служителите на ДГС-Тер­вел и общинската админи­страция залесиха декора­тивни дръвчета в парка на църквата „Свети Георги“ в града. Директорът на сто­панството инж. Георги Ботев честити професионалния празник на всички лесовъди и им пожелава здраве и все­отдайност, в отстояването, опазването и развитието на безценното богатство – гора­та! Инициативата е част про­грамата на териториалното поделение за Седмицата на гората.

В няколко поредни дни слу­жители на стопанството орга­низираха залесяване с учени­ци и граждани от общината. Горските гостуваха на малчу­ганите от ДГ „Детелина“, за­едно залесиха дръвчета и по достъпен начин обясниха на децата с какво се занимават лесовъдите и защо трябва да се пазят гората и нейните оби­татели. През празничните дни служителите на ДГС-Тервел залесиха фиданки и с деца от ОДК „Малкия принц“. Не бяха забравени и възрастни­те хората от Дом „Радост“-с. Полковник Савово, които по­срещнаха горските с огромно вълнение, засадиха заедно дръвчета и проведоха беседа за гората и нейното значение.

2019 г. е специална за всички лесовъди, защото се навършват 140 години от съз­даването на Централна гор­ска служба. Тя е важна и за хората работещи в ДЛС-Тер­вел, защото стопанството е създадено точно преди 85 го­дини. Годишнината ще бъде отбелязана подобаващо, като директорът на ДЛС инж. Ге­орги Ботев смята, че всички трябва да бъдат приобщени към идеята, че гората е бо­гатство, което трябва да се пази и съхранява, че децата и възрастните трябва да знаят значението на природата и да се грижат за нея не само през празничните дни, но и в делник.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ