140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Традиционно самочувствие от постигнатите резултати в ЛРС-Сандански

събрание сандански

Такова е водещото  впечатление от отчетното общо събрание на сдружение “Сокол 1920” в Сандански. За трета поредна година то се провежде в конферентната зала на новоизградения ловен дом, където шейсетина делегати на 19-те ловни дружинки анализираха резултатите от сезон 2021/22. Гости на събранието бяха кметът на града Атанас Стоянов и директорите на горските стопанства в Сандански, Катунци и Струмяни.

събрание сандански

В презентацията на председателя на сдружението Кирил Спаневиков бяха представени най-важните насоки по изпълнението на годишната програма за ловно-стопанските дейности.

Постигнатите резултати категорично доказват, че стратегията по целогодишните грижи по опазването и обогатяването на ловните видове дивеч е правилна и стриктно контролирана.

През изминалия сезон са отстреляни 379 диви свине, което е доказателство за стабилна популация.

Борбата с хищниците е другата водеща задача за всички дружинки и в това направление резултатите са също много добри – отстреляни са 29 вълка, 120 лисици и 19 чакала. За всички отстреляни хищници са изготвени протоколи и изплатени паричните поощрения.

В дискусията на делегатите бяха повдигнати и някои съществени проблеми, свързани с практикуването на ловния спорт на територията на ловното сдружение. Пролича загриженост за слабите запаси от див заек, което налага по-интензивно разселване от този вид с цел опресняване на кръвта и в допълнение – още по сериозни мерки за разправа с доминиращия вече хищник за този район – чакала.

Беше препоръчано да се контролира по-отблизо използването на ловни оръжия с термовизьори.

И за кой ли път една стара болна тема – стада селскостопански животни с голям брой овчарски кучета без спъвачки, които нанасят огромни щети на приплодите на дивеча през размножителния период.

Нарушаването на ловните граници  по време на активния ловен сезон беше повод за остри реплики и несъгласие.

събрание сандански

В заключение кметът на Сандански Атанас Стоянов връчи грамоти на трите най-добре представили се дружинки в отстрела на дива свиня в сдружението – Калиманци, Петрово и Игралище.   

Кузман Петров

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ