140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Тревога и оптимизъм за бъдещето в ЛРС–Велико Търново

велико търново събрание

Изчерпателен, както винаги, беше докладът на УС на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” във Велико Търново, представен на годишното отчетно събрание от председателя Димитър Йорданов.

Не бяха пропуснати нито успехите, нито пропуските в работата на дружините през 2021 година и отминалия ловен сезон.

велико търново събрание

Основното за търновските ловци е грижата за дивеча. Затова за зимата бяха осигурени достатъчно фуражи – повече от 11 тона царевица и над 560 кг пшеница.

Продължава и традиционното разселване на фазани, за което сдружението през миналата година е изразходило 16 хил. лв., отделно са птиците по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.

Това продължава и тази година, за да има в ловните полета достатъчно такива птици за отстрел.
За поредна година беше отчетено, че АЧС е попречила планът за отстрела на диви свине на територията на ЛРС-Велико Търново да бъде реализиран по-успешно. Положителното е, че въпреки това има ръст спрямо предходния ловен сезон, когато бяха отчетени 57 животни, а сега те са 106 или 40% от предвидените.

Не е доволно ръководството и от лова на водоплаващи птици заради намаления прелет, причината за което е в по-високите зимни температури. Затова и приходите от лова са по-малко.
Колкото до хищниците, тревожно е продължаващото увеличаване на дивите котки, което е сериозен проблем, откакто беше забранено да се стреля по тях. Иначе планът за отстрела на чакали е изпълнен на 62%, на лисици – 34%, на скитащи кучета – 15%. Има един отстрелян вълк и присъствието на тези хищници в ловните полета на някои дружини от няколко години няма как да не притеснява търновските ловци.
Добре е, че ловният сезон е минал без сериозни нарушения на ЗЛОД. А в отчетния доклад не бяха пропуснати и таксацията, курсовете за подготовка на нови ловци и за подборен отстрел, спортната дейност, в която ЛРС се представя традиционно много добре, кинологията, работата в държавния дивечовъден участък „Бутора”, който ловната организация стопанисва от десет години, материалната база.

Не беше направена промяна в членския внос, след като преди пет години беше решено той да бъде 10% от минималната работна заплата.

Милка ДЕНЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ