140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Трофеен глиган отстреляха под Петрохан

лов петрохан

Трофеен глиган падна в ловностопанския район на дружина Манастирище под Петрохан след точния изстрел на Павлин Правчавски.

Слуката за дългого­дишния ловец от Ловно-рибарско сдружение София- запад дойде в първите ловни дни от новата 2024 г. Трофейният екземпляр Правчански отстре­ля на Ивановден в м. „Могилата” на 15-тата минута след старта на гонката.

Успешният стрелец е категоричен, че голямата заслуга за успеха на този ловен излет е на добрия гонач Владко Тодоров и на неговото куче – перфектния свинар Роко.

лов петрохан

Полевото измерване на гли­гите сочи дължина от около 23 см. Това е едно от основания­та, след официалните измер­вания, експерти в областта на горското и ловно стопанство да присъдят медал за трофея.

„Това е предпочитаният за мен лов и удовлетворението от слуката е пълно. Този уди­вителен екземпляр видях по време на лов в друг наш район миналата година. Тогава той беше в компанията на женска, която водеше стадо припло­ди. Пропуснах майката, така както сме си дали думата с колегите ловци, на покрай нея бързо се изнизаха и припло­дите. За секунда забелязах и мъжкия екземпляр, но виждах само четината на гърба му. Когато се показа по-добре, разстоянието за сполучлив изстрел беше твърде голямо“, разказа Павлин Правчански, който има близо 30 годишен ловен стаж.

Той има късметът да чле­нува в дружина, който стопа­нисва разнообразен по вид и възраст дивеч. Всяка година в ловностопанските райони край село Манастирище ло­вците разселват яребици. За­дивечаването е с по 10-тина двойки годишно.

Фермено произведени птици се пускат в дивата природа след пред­варителна адаптация и доот­глеждане във волиер. Люпила от по 15-20 диви птици вече се наблюдават да съжителстват в хармония в подножието на Петрохан със сърни, елени, зайци, язовци, чакали и вълци.

Ловците ловуват подборно, така че да не нарушават ба­ланса в природата и да подпо­магат популациите на дивеча. Знаят, че само така могат да се радват на добра ловна слу­ка и на трофеи. И че оцене­ните с медали екземпляри са най-безспорното доказател­ство за добро стопанисване.

лов петрохан

Преди 2-3 години друг оп­итен ловец от дружина Ма­настирище – Камен Калчев е имал слуката да отстреля за­помнящ се екземпляр на вълк, оценен със сребърен медал. Най-голямата дива свиня, паднала по време на лов в района, тежала завидните 190 кг. Отстрелял я пак Павлин Правчански.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ