140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Трофейният лов получи най-високо международно признание

Димитър КОНСТАНТИНОВ

Всички държави, участници в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), чийто общ брой е 183, приеха важна резолюция за търгуването с ловни трофеи. В нея те изтъкнаха, че „правилно управляваният и устойчив трофеен лов подпомага опазването на видовете, осигурявайки възможности за изкарване на приходи на селските общности и средства за опазване на хабитатите, като се генерират и ползи, които могат да се реализират в сферата на природозащитата.“

Инициатори за приемането на въпросната резолюция бяха Европейският съюз и Южна Африка. Тя може да бъде възприета като отговор на скорошни необосновани и неподкрепени с научни доказателства атаки срещу трофейния лов, проведени в някои западни страни.

Резолюцията обединява и разяснява високите законови и екологични стандарти, на които са обект трофейният лов и самите ловци, както и държавите, от и към които се осъществяват съответно износът и вносът на трофеите. В допълнение документът съдържа и някои препоръки. Препоръчва се например, участниците в експорта на ловни трофеи от видове, присъстващи в списъците на CITES, да се погрижат трофейният лов да гарантира приходи на местните общности. Друга препоръка гласи, трофейният лов на видове от Приложение I на CITES (т.е. застрашени видове) да води до ползи за опазването на конкретния вид животни, на който се ловува.

Примери за ползите от трофейния лов са посочвани нееднократно през годините. Ловът на черни носорози (видът е включен в Приложение I на CITES) е допринесъл значително за възстановяването на популацията на вида.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ