140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Труден, но успешен сезон за лов на глухари и диви кози в ЛРС-Девин

девин глухари

Трудна пролет за лов на глухари и ад­министративни новости, които отлагат лова на дива коза с половин месец. Това отчитат от сдружението на ловците и ри­боловците „Ловно-рибарско дружество” – гр. Девин в края на сезона за лов на глу­хари и диви кози. Въпреки затрудненията приходите от организиран ловен туризъм тази пролет са 16 хиляди лева. Сумата е сбор от отстрела на 4 глухара и една дива коза и от услугите, предоставени на ло­вците за техния престой и ловни излети.

„Средствата се разпределят по ловни­те дружинки в зависимост от това къде е извършен отстрела. Така ловците са за­интересовани да стопанисват добре и да пазят дивеча, който имат в ловностопан­ските си райони.”, обясни специалистът по лов на девинското сдружение, което обединява 14 ловно-рибарски дружинки, Владимир Пейков.

девин глухари

Късна зима, студен и силен вятър и променливо време. Всичко това са предпоставки за усложнения, които съпътст­ват и без това трудния, затова и толкова атрактивен и желан, лов на глухари. Добрите ло­вци знаят, че при лошо време и пълнолуние птиците спират да пеят. Когато все пак пеят, често, се чува само чукането, което е първата фаза от песен­та на мъжките птици по време на брачния им период на то­ковищата. Втората и третата фаза, т.н. плюкане и брусене, птиците си я спестяват в лошо­то време. Трима от ловците, дошли от чужбина специално за този лов, са си заминали без глухари. Късметът да от­стрелят птици от този ловен вид са имали 4 –ма чуждес­транни ловци. Късметът бил с тях в ловностопанските райо­ни на Девин, Борино, Буйново и Триград.

Джамил Камие от Белгия е един от ловците със слука. Ус­пешният му улов на петел с те­гло 4.255 кг. е в ловностопан­ски район на ловно-рибарска дружина Борино. Водач му е председателят на дружинката Джамал Усев.

Ловецът е лекар, специалист УНГ. За първи път е в България на лов, но казва, че ще дойде отново за трофей от дива коза. И сега Д-р Камие дошъл в Девин, воден от желание да отстреля дива коза и глухар. Пристигнал на 13 април, денят, в който дошло и разрешител­ното за отстрел на 5 броя диви кози в района на Девин.

девин глухари

Дивата коза, макар да е забранен за лов вид у нас, е разрешена за отстрел по реда на изключенията и по линия на организирания ловен туризъм за един месец от 10 април. Разрешителното за отстрел на 5 диви кози в девинското ловно-рибарско дружество пристигнало на 13 април, но в него за първи път пишело, че заповедта, с която е издадено може да бъде обжалвата в 14 дневен срок. Така съставено разрешителното влиза в сила от 28 април. Това осуетило плановете на Джамил Камие да отстреля дива коза.

девин глухари

До края на разрешеното време само един ловец успял да отстреля едно животно. Ис­пански ловец се сдобил с тро­фей, оценен със 103.3 точки по CIC, медалът е бронзов.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ