140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Турнирът „Старата пушка“ – ревю спектакъл на световни образци

турнирът старата пушка

Сакрален е 6 август, съчетал три празника в едно – църквата чества Преображение Господне, Националната организация 124 години от учредяването си, а ЛРС- Берковица – 128 години. Неслучайно тази необикновена дата е избрана за провеждане на емблематичния вече за гр. Берковица турнир „Старата пушка”, който се проведе за 9-и път в землището на ЛРД-Берковица, в м. „Хасановото”.

Състезанието се организира от СЛРД „Сокол”-Берковица. Гости на тазгодишното издание бяха приятели и колеги от ловните сдружения в София, Оряхово, Монтана, Вършец, Росен Мирчев, един от водещите на емблематичното предаване „И рибар съм, и ловец съм” по програма „Христо Ботев” на БНР и др.

турнирът старата пушка

Зрители и участници с нетърпение очакваха това ревю спектакъл на световни­те образци, както го нарича Стоян Ангелов, зам.-предсе­дател и специалист по лова на ЛРС-Берковица. След встъпителното си експозе, в което хвърли поглед към ис­торически факти, представи компетентно експозицията от пушки, подчерта значе­нието и целта на провежда­ния турнир, Ангелов откри състезанието.

В него взеха реално учас­тие 33-ма класирани ловци от различни крайща на стра­ната и 5-ма, които не участ­ваха в класацията, имаше и 3 дами – Цветелина Шей­нова, инж. Габриела Гогова, ловджийки от ЛРД-Черешо­вица към берковското сдру­жение, и Ваня Михайлова, студентка в ЛТУ, които се представиха достойно.

Не бе пренебрегнато и участие­то на 2-ма юноши – единият младеж участва за 5-и поре­ден път. „Момчето е закър­мено с нашето хоби. Най-ценното е да има традиция и приемственост в поколения­та“, казва Ангелов.

Надпреварващите се се със­тезаваха в стрелба по видо­изменен „Скийт“, не се про­изведоха изстрели по силует на заек, предвид наличието на гъбари и туристи в гората.

С уникатите пушки ловци­те си постреляха завидно, че даже се наложи престрелка при равен резултат.

турнирът старата пушка

Първо място спечели Евгени Пе­тков от ЛРС-Монтана, който стреля с чешка „Збройов­ка-149“, втора позиция зае Емил Христов от ЛРС-Мон­тана с пушка „Тоз-66“, на трето място застана Вене­лин Калинов от ЛРС-Оря­хово с пушка „Брауниг ауто 5“, четвърти е Цветелин Цветков от ЛРД-Боровци към ЛРС-Берковица с пушка „Зауер 3000-дрилинг“, а пе­тото място е за Николай Ми­хайлов от ЛРД-Бистрилица към ЛРС-Берковица с пушка „Иж-12“.

турнирът старата пушка

Раздадени бяха награди: Специалната купа на тур­нира „Старата пушка“ бе дадена на дългогодишния участник в турнира Димитър Джендов от София. Спе­челилите от първо до пето място получиха купи с гра­дация на размера и грамоти.

За трите дами, участвали в състезанието, имаше специ­ални плакети и грамоти. За най-достолепния участник в турнира Венелин Божинов имаше награда статуетка на ловец с рог. Награди за „Най-старата пушка“ – купи и грамоти, на които пише марката, модела и серийния номер на оръжието, получи­ха трима ловци. „Инвестарм“ италианска едноцевка от 1940 г. за Денислав Коцев, за Борислав Каменов – ир­ландска на фирмата „Трулог и Харис“ – около 1920 г. и за Дамян Георгиев от Монтана пушка „Зауер“ 20 кал. Орга­низаторите на турнира могат да участват в него, но нямат право да бъдат класирани.

Стоян Ангелов сподели желанието си на 10-годиш­ния юбилей на турнира „Ста­рата пушка“ да има нови из­ненади.

Изискан коктейл ознаме­нува края на състезанието.

Павлина Павлова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ