140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ученици изграждаха хранилки за фазани заедно с ловците от ЛРД-Бяла

ученици хранилки бяла

Ловно-рибарската дружин­ка в гр. Бяла, която е част от ЛРС-Долни чифлик, органи­зира и проведе съвместно със сдружение „Природоза­щитници – гр. Бяла” иници­ативата ,,НИЕ ОБИЧАМЕ И ПАЗИМ ПРИРОДАТА“.

За­мисълът бе осъществен с подкрепата на община Бяла.

ученици хранилки бяла

По покана на беленската дружинка и природозащит­ното сдружение в града уче­ници от прогимназиалния етап на ОУ „Отец Паисий” посетиха ловната хижа и прекараха един незабравим ден сред природата.

ученици хранилки бяла

Тяхно­то време в гората премина като урок на открито със спе­циална задача – направа на полеви хранилки за фазани.

Изпълнявайки задачите, де­цата се запознаха и научиха интересни факти за гората и живота на фазаните.

ученици хранилки бяла

Най-важното от всичко бе обеща­нието, което подрастващите дадоха на природата – да я пазят чиста и да се грижат за нея.

Иван Ненов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ