140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Умен нашийник спасява от прегряване

Американският изобрета­тел Матю Едуардс създаде нов умен нашийник, който е способен да спаси кучетата от прегряване. Устройството се нарича Dawg Tag. Това е първото устройство в света, което измерва постоянно температурата на тялото на животното. То позволява да се контролира състоянието му в горещо време, предо­твратявайки прегряване и евентуален топлинен удар. Нашийникът измерва и влаж­ността на въздуха, което също е важен фактор, влия­ещ на състоянието на кучето.

Мониторът на специалното устройство е разработен по такъв начин, че да показва температурата на кучето и влажността на въздуха едно­временно, като тревожните показатели се откроят с раз­личен цвят.

Разработването на умния нашийник било предшества­но от две години изследва­ния, в резултат на което ста­нало ясно, че този проблем е по-сериозен, отколкото изглежда.

Оказало се, че нормалната температура на кучетата е 38,3-38,9 градуса, а при то­плинен удар тя се повишава до 40,5 градуса. При темпе­ратура на въздуха от 21 гра­дуса температурата на тяло­то на четириногото може да се повиши до 40 градуса само за 5 минути бягане. При това животното може да получи топлинен удар, просто докато си лежи и се грее на слънце.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ