140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Умряла риба във ведомствен водоем

Димитровград, Златка Михайлова

РИОСВ-Хасково, съвместно с Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив и Регионална лаборатория – Хасково извършиха незабавно проверка след постъпил  сигнал за умряла риба в язовир ,,Черногорово”в  община Димитровград.

Експертите установиха наличие на умряла риба покрай брега в югоизточния ръкав на язовира. Екземплярите са  предимно от вида бяла риба,  червеноперка, костур, платика. По-голямата част са  маломерни рибки, но има и по-едри екземпляри, достигащи  до 35 см.

 Извършените анализи показаха ниско съдържание на разтворен кислород, което е вероятната причина за измирането на рибата.

Язовирът се ползва от ,,Неохим”АД-Димитровград за промишлено водоснабдяване и спортен риболов. Оборудвани са и 4 садки. В язовира  постъпват води само от река Марица, чрез препомпване. Помпената станция черпи води от реката на 2-3 км. след заустването (по течението) на колекторите за отпадъчни води на ,,Неохим”АД и на градската пречиствателна станция за отпадни води  – Димитровград.

 Извършени бяха проверки на ,,Неохим”АД и на пречиствателната станция. Взети са водни проби за анализ от язовир,,Черногорово”, от колекторите на ,,Неохим”АД и от Марица. Резултатите от пробите ще бъдат готови в най-кратките технологично възможни срокове, уверяват от екоинспекцията.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ