ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Шумен възстанови традицията на ловните вечеринки

Преди години ЛРС-Шумен поддържаше традицията в на­вечерието на Новата година да се организират специални ловни балове, по-късно тя беше прекратена по различни причини, а съвсем наскоро УС събра желаещите на празнич­на вечеря. С това се сложи началото на възстановяването на далечните традиции на лов­ното движение. Над 250 ловци от 22-те дружинки, нежните им половинки, както и гости се съ­браха в представителния рес­торант „Пети километър“ край Шумен, за да участват в ловна­та вечеринка. Съпричастни на празничното настроение бяха членът на УС на НЛРС-СЛРБ Станислав Папазов, пред­седател на ЛРС-Търговище, Кирил Тошев, председател на ЛРС-Нови пазар, и Руси Русев, председател на ЛРС-Каспичан, кметът на община Никола Коз­лево Ешреф Реджеб, който е и новият председател на ЛРС „Глиган“, което според него в скоро време ще се включи в редиците на Националната ловна организация, както и ръ­ководителите на сдруженията в Търговище – Стойне Стойнев, Нови пазар – Пламен Колев, и Каспичан – Валерий Николов.

Председателят на сдружението Стоян Стоянов вдигна на­здравица за щедра година, а с не­търпение и интерес се очакваше томболата. Най-много късметлии имаше в групата на ЛРД-Ивански, която беше и една от най-многобройните. Някои спечелиха и живи фа­зани, но най-големите печалби бяха три ловни пушки, караби­на и ловен автомат. Гостени­нът от Търговище Станислав Папазов отнесе карабината, която спечели с билетче от пет лева. Край масите, отрупаните с мезета, някои майсторлък на ловците, разнообразни ракии, червени и бели вина, настрое­нието ставаше все по-голямо. Вдигаха се наздравици за при­ятелството, раздипляха се лакърдиите, ветераните се връ­щаха към ония години, когато ги е завладяла ловната страст, а младоците имаха какво да научат за точността в стрелба­та и за ловните излети.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ