Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

УС на НЛРС-СЛРБ проведе заседание

На 22 ноември в Интер експо център в София се проведе вторият управителен съвет на настоящото ръководство на НЛРС-СЛРБ със следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на протокола от заседанието на УС на НЛРС-СЛРБ от 14 септември 2017 г.
 2. Утвърждаване на Правилник за работа на УС на НЛРС-СЛРБ
 3. Обсъждане на Мандатна програма на УС на НЛРС-СЛРБ за периода 2017 – 2021 г.
 4. Утвърждаване на Правилник за работа на постоянните и временни комисии към УС
 5. Утвърждаване на поименен състав на постоянните и временни комисии на УС
 6. Докладна записка относно лицензиране на Център за професионално обучение към НЛРС-СЛРБ
 7. Предложение за процедура за избор на изпълнител на ремонтните дейности на музея на НЛРС-СЛРБ
 8. Предоставяне на съгласие за сключване на договори за наем на недвижими имоти собственост на НЛРС-СЛРБ
 9. Обсъждане на предложение за запазване на редуцирано плащане от наемателя „Био хоризонт“ ООД по сключен договор за наем на недвижим имот – РС „Пирин“ – гр. Разлог
 10. Докладна записка относно извършени ремонтни дейности и разходвани средства, заложени по Раздел VIII, т. 5 на Бюджет 2017 г. във фазаново стопанство „Дунав“ гр. Русе
 11. Докладна записка относно честване на 120 години НЛРС-СЛРБ
 12. Обсъждане на заявление от Ловно-рибарско сдружение „Персин“-Белене за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 2000 лв.
 13. Разглеждане на докладна записка относно бракуване на негодни и самоделни оръжия от музейната сбирка на НЛРС-СЛРБ
 14. Разни

Беше добавена и още една точка, гласувана още в началото, за избиране на главен секретар на Организацията. Единодушно беше избран председателят на ЛРС-Димитровград Даниел Тошков.

Гласувани бяха 6 комисии към УС, които да са в помощ при обсъждане на специфични проблеми и да предлагат експертни решения: комисия по ловно стопанство, комисия по ловна етика, правна комисия, комисия по европейски проекти и програми, спортно-състезателна комисия, стопанска комисия.

Беше гласувана “за” и докладната записка относно проявите за честването на 120-годишнината на Организацията през 2018 г.

 

Повече информация в бр. 48 на в. “Наслука” на 29 ноември

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ