Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

УС на НЛРС-СЛРБ взе важни решения

На 23 октомври се проведе заседание на Управителния съвет на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Председателят на Националната организация инж. Васил Василев направи обзор на ситуацията, свързана с мерките за превенция на африканската чума по свинете, предизвикали спонтанни протести на ловно-рибарски сдружения. С оглед на факта, че по северната ни граница бе регистриран нов случай на АЧС, бяха обсъдени евентуални сценарии за превенция срещу разпространение на заразата навътре в страната. Доктор Цвятко Александров, началник отдел „Здравеопазване на животните“ в БАБХ, запозна членовете на УС на НЛРС-СЛРБ със съществуващите възможности за изследване на проби от диви свине и отговори на някои критики относно ограничените възможности в някои райони на страната. Доктор Цвятко Александров предупреди, че след регистрирания случай на АЧС около Силистра, има възможност за ограничаване на лова в района на намереното заразено животно.

Членовете на УС взеха решение да предложат на изпълнителния директор на ИАГ запазване на годишната вноска за стопанисване по чл. 37.а от ЗЛОД за 2019 г. на 60 лв.

На заседанието бяха проведени активни дискусии относно бъдещата роля на Националната организация във връзка с броженията в някои ловно-рибарски сдружения в страната. С оглед на сегашната обстановка по места председателят на Националната организация инж. Васил Василев даде за пример ситуацията в ЛРС-Белоградчик, където се проведе общо събрание, на което за обсъждане и гласуване бе поставена точка от дневния ред, предвиждаща напускане редовете на НЛРС-СЛРБ. Той наблегна на факта, че е присъствал на събранието, за да могат да му бъдат зададени всички въпроси, които притесняват ръководството и редовите членове. След разясняване на  неяснотите делегатите са били много по-спокойни относно идеите, които отъждествява НЛРС-СЛРБ и не са гласували радикалното решение.

Именно за да могат членовете на НЛРС-СЛРБ да запазят усещането за участие в един наистина силен и активен национален съюз, членовете на УС взеха решение да предприемат нужните промени, за да се усеща дейността на НЛРС-СЛРБ все по-осезаемо в живота на редовите ловци в цялата страна. Практически идеи за запазване единството на Националната организация изказаха председателят на ЛРС-Добрич Илия Михайлов, председателят на ЛРС-Перник Виктор Вучков, писателят и общественик Лазар Мурджев и др.

Сред разгледаните теми на заседанието на УС бяха и производствените стопанства, отдавани под наем на фирма „Сокол-БЛРС“. Кратко експозе направи управителят на фирмата инж. Борислав Бечев. На следващи заседания ще бъде доразгледано състоянието на стопанствата след внимателен оглед на материалната база и оценка от страна на Контролния орган на фирмата, съставен от трима членове на УС и председателстван от дългогодишния председател на ЛРС-София-юг Алеко Динев.

На членовете на УС също беше представен и проектът за нов интернет сайт на Националната организация, който ще обедини досегашните сайтове www.slrb.org и www.divoto.bg. Новата платформа бе възприета много добре от присъстващите и предстои да заработи до броени дни.

Председателят на КС на НЛРС-СЛРБ Стойчо Гергьовски направи кратко изказване относно дейността на контролните съвети на ловно-рибарските сдружения и проведената в Габрово на 18 октомври Национална среща с представители на контролните съвети на 40 сдружения от страната. Той подчерта, че там са направени нужните препоръки, които ще доведат до по-добро състояние работата на редица ловно-рибарски сдружения.

Управителният съвет взе решение НЛРС-СЛРБ да възстанови активното си членство в Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC). Това е важна стъпка с оглед защитаване на националните ни интереси в различни кризисни ситуации, например евентуално разпространение на АЧС в страната, както и за придобиване право на оценка на ловни трофеи от страна на български съдии.

Председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Василев информира членовете на УС, че на 10 декември в страната ще се проведе конференция на Координационния форум за Централна и Източна Европа на CIC. Към момента участието си в събитието са потвърдили президентът на CIC Джордж Аман и генералният директор на организацията Тамаш Маргеску.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ