140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Увеличава се членският внос на ловците в Дупнишко за 2023 г.

членският внос дупница

По-висок ще бъде членският внос за ловците в Дупнишко от 1 януари догодина. На провелото се  на 27 май отчетно събрание на Ловно-рибарското дружество в Дупница е решено вноската за ловците до 65 г. да се увеличи с 20 лева , а за по-възрастните – с 5 лева.

„По време на събранието се направи предложение за увеличение на членския внос за 2023 година. От 40 лева, колкото е в момента, членският внос за ловци до 65 г. става 60 лева. За ловците над 65 г. вноската от 15 се увеличава на 20 лева, увеличението е  с 5 лева”, каза ръководителят на сдружението Кирил Боцев.

От Ловно-рибарското дружество отчитат близо 100 -процентово изпълнение на плана за отстрел на дива свиня. 

членският внос дупница

„На събранието  представихме справка относно отстрела на едър дивеч -дива  свиня и сърна за 2021 година, и за таксацията. При дивите свине планът за отстрел беше за 490 бройки, а са отстреляни 484, т. е. имаме  почти 100 % изпълнение на плана. При сърната отстрелът е много малко – там се ловува само индивидуално през октомври. Имаме отчетени 7 броя, като планът бе за около 30 бройки.

Резултатите от таксацията са почти както в досегашните години, с минимални разлики. Нямаме нанесени поражения на тоя етап от Африканската чума по свинете”, коментира Боцев.

На форума бе отчетена финансовата дейност за миналата и е приет бюджетът на сдружението за тази година.

„Приеха се и отчетът за финансовата дейност за 2021 г. и докладът на контролно-ревизионната комисия за 2021г., и бюджетът за тази година. Бюджетът не се различава по нищо от предходните, еднотипен е”, каза ръководителят на дружеството.

Юлияна КОЛЧАКОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ