Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Увеличиха членския внос в ЛРС-Севлиево

събрание севлиево

Досега членовете на СЛРД „Сокол” – Севлиево са плащали 30 лв. членски внос, но на 4 юни 2024 г. Общото събрание на Сдружението гласува увеличение с 20 лв. 

Председателят на УС на сдружението д-р Иван Иванов посочи в доклада си, че ловният сезон 2023-2024 г. е протекъл при добра организация и задоволителни резултати, като по време на груповия лов на дива свиня не са допуснати нарушения по ЗЛОД.

Гост на събранието бе главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков.

Данните от тазгодишната пролетна таксация показват, че запасът от дива свиня малко се е увеличил, макар като цяло популацията на дивата свиня да е в критично състояние.

„За останалия дивеч има ръст. При фазаните и зайците той е по-значителен” – отчете председателят.

Ето какви са цифрите при отстрела на дребен прелетен дивеч през изминалия ловен сезон – пъдпъдък – 4788, гривек – 1436, гургулица – 125, зеленоглава патица – 190.

„За нас е изключително важен моментът с борбата и отстрела на хищници. Това е част от работата по опазването на дивеча” – каза д-р Иванов.

Отстрелът на хищници през сезона е 564 чакала, 155 лисици.

При груповия лов на дива свиня отстрелът е 231 бр.

„Тук искам да разясня, че планът за отстрел на 282 броя дива свиня е изпълнен на 81,91 %. Наличието на АЧС оказа своето влияние върху отстрела. Големи групи диви свине напуснаха заразените райони” – посочи д-р Иванов.

С най-голям отстрел при груповия лов на дива свиня са дружинките – ЛРД-Ловнидол – 32 бр., ЛРД-Крамолин – 16 бр., ЛРД-Валевци – 14 бр.

В плана за отстрел през 2023 г. от заложените 92 благородни елена и 265 сърни през ловен сезон 2023/2024 са отстреляни само 8 елена и 19 сърни.

„Работата по опазването и подхранването на дивеча, която нашите дружинки вършат, дава резултат и за поредна година СЛРД „Сокол” е с едни от най-добрите запаси в България на благороден елен и сърни.

Има повишение на запаса и на див заек. Повишение на запаса има и при фазана – благодарение на извършените разселвания през последните години” – каза д-р Иванов.

През 2023 г. са разселени 290 фазана, а за 2024 г. за разселване са заявени елен лопатар и диви зайци.

Ловците от ЛРС-Севлиево съобщават за нарастваща популация на кафявата мечка, която нанася щети на животновъдите и селските стопани, и че според тях данните от мониторинга на вида не са точни. Призоват Националната организация да предприеме необходимите действия, за да вземат отговорните институции необходимите мерки.

Мариана Мандичева

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ