Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Увеличиха членския внос в ЛРС– Златарица

златарица събрание

Спокойно и безпроблемно премина отчетното събрание на сдружение „Ловно-рибарско дружество ”Сокол 1910” в Златарица.

Неговият председател Иван Иванов запозна подробно пълномощниците на дружините със свършеното през изминалия ловен сезон. Добро е изпълнението на плана за отстрела на дива свиня. Най-успешни се оказаха ловците от дружините в Славовица, Горско ново село, Златарица. По време на ловните излети се спазваше решението да не се стреля по свине-майки, за да има възможност по-бързо да се възстанови предишната популация на този дивеч, който е основен обект на лов в този район.
Ловците са доволни и от резултатите от пролетната таксация. Тя показа, че има повече или по-малко увеличаване на дивите свине, благородните елени, сърните, зайците.

Увеличават се обаче и хищниците, което притеснява всички. Тревогата е и от присъствието на вълци в ловните полета – десет екземпляра според таксацията. Така че задачата за ограничаването на броя на хищните диви животни, си остава една от основните за членовете на златаришкото сдружение.
Присъствалите на събранието единодушно се обединиха около предложението членският внос за 2025 г. да се увеличи с 10 лв. Това е необходимо, за да се осигурят повече финансови средства за изпълнението на различните ловностопански мероприятия на сдружението.

Така за следващата година златаришките ловци ще заплащат по 75 лв.

Милка ДЕНЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ