140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В Девин проведоха кулинарен фестивал „Царството на пъстървата”

фестивал царството на пъстървата

Първият кулинарен фести­вал „Царството на пъстървата” проведоха в събота, 9 юли, в Девин, градът известен като царството на пъстървата в България. Целта бе подобря­ване и повишаване на атрак­тивността на територията за привличане на туристически интерес и популяризиране на кулинарните възможности за приготвяне на рибни ястия.

Фестивалните прояви започ­на сутринта в събота със със­тезание по риболов за деца и юноши на река Девинска. В надпреварата кой ще улови повече пъстърви взеха учас­тие 40 състезатели. Повечето бяха момчета, но имаше и мо­мичета, които се състезаваха в една категория с момчетата. Състезанието бе организи­рано от Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Високи Западни Родопи: Батак – Де­вин – Доспат, Сдружение на ловците и риболовците „Лов­но-рибарско дружество” – гр. Девин в партньорство с общи­на Девин и със съдийска под­крепа на Клуба по с спортен риболов Девин.

фестивал царството на пъстървата

Третото място зае 6-годиш­ната Едже Исова от с. Фотино­во. За 1 час тя успя да улови 11 пъстърви. Пред нея, на второ място се класира Денис Ахмед от с. Грохотно с 24 уловени пъстърви. Първо място отво­юва, като улови няколко пъс­търви повече Борислав Калчи­щаров. При ююношите пръв се класира Деян Сакалийски.

Всичката уловена риба бе пусната обратно в реката. На Девинска река риболовът от юли 2021 г. е в режим „Хвани – пусни”. За това има издаде­на специална заповед на зе­меделския министър. За тези риболовци, които не я спазват и не връщат обратно в реката всяка уловена балканска пъс­търва, без оглед на нейното състояние и размер, глобата е от 1500 до 3000 лева.

На състезанието и послед­валата кулинарна фиеста присъстваха кметът на Девин Здравко Иванов, който вече три мандата е и председател на Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество” – гр. Девин. Сред гостите бяха още директорът на дирекция „Морско дело и рибарство” Стоян Котов и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Хрис­то Панайотов.

Купи и медали, ваучери за закупуване на риболовни сто­ки и други подаръци получиха децата призьори и другите участници в състезанието.

Децата участваха при зари­бяването с пъстърва на река Девинска а после се включиха и в кулинарното шоу в ролята на дегустатори.

В рамките на фестивала на площад „Игор Юруков“ в Девин бяха представени щандове с продукти на рибопроизво­дителите на територията на рибарската общност „Високи Западни Родопи: Батак-Де­вин-Доспат”. Участниците и гостите на фестивала заедно дегустираха специално при­готвените традиционни рибни ястия и специалитети, харак­терни за територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Ба­так-Девин-Доспат”. Излъчен би и документален филм за мест­ната инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи Батак Девин Доспат”. Фести­валната програма на фестивал „Царството на пъстървата”завърши с впечатляващ концертна Влади Ампов – Графа.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ