140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В Добрич и Шумен разселват фазани и яребици

Добрич

И през тази година Сдружение „ЛРД-Добрич“ град Добрич продължава с разселването на фазани и яребици.Това ежегодно мероприятие по ловни дружини доведе до чувствително увеличение на тяхната популация.

Забелязва се стабилност на запасите спрямо предходни години – през 2015 година увеличението при яребиците е с около 3%, а при фазаните с около 13%.

За това спомагат и няколко основни фактора – подходящи местообитания, охрана и подхранване, което е свързано с осигуряване на необходимия фураж, както и с изграждане и ремонтиране на биотехнически съоръжения – хранилки.

През изминалия ловен сезон са отремонтирани и изградени общо 300 броя хранилки за яребици и фазани, закупени и разпределени по дружини 25 тона царевица и пшеница

Ловните дружини със собствени средства и чрез спонсори осигуряват допълнително храна за дивеча.

Към днешна дата в Сдружението по ловни дружини са разселени 840 яребици, като в близките седмици предстои да бъдат разселени и 1350 броя фазани.

Това ще доведе до една още по-голяма стабилност на запасите от фазани и яребици, ловът на които е един от любимите за ловците от добричкото сдружение.

Шумен

В продължение на три дни в 29-те дружинки на Ловно-рибарското сдружение “Сокол” в Шумен бяха разселяни 840 яребици и 420 фазани,които са на 110-дневна възраст.Птиците са закупени на 45-дневна възраст със собствени средства и част от тях са по Националната програма за задивичаване на районите.

Определено време те бяха доотгледани във волиерата в село Ивански,след което  са пуснати в природата,където има най-добри условия за отгеждане и опазване от хищниците.,птиците бяха в много добро състояние,не се допусна нито една смъртност,каза специалистът по лова в шуменското сдружение Стоян Иванов.

Ще допълним и това,че в ловната дружинка в село Дибич бяха разселяни и допълнително 40 фазана и 20 яребици,които ловците сами са си събрали яйца от оставените от миналогодишното разселване птици,излюпени са в инкубатора и които се отглеждат в собствената волиера.

Те са пуснати в две ловища,където има много хубави местообитанията.

Предаде: Георги Ников

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ