Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В ЕС възстановяването на гургулицата върви по план

ес гургулицата

Тазгодишният ловен сезон на гургу­лици за трети пореден път беше съобразен с прилагането на програмата за адаптивно управление на ползването (AHM), ръководена от Европейската комисия (ЕК). Въпреки че имаше при­зиви за пълен мораториум върху лова на гургулици, държавите-членки от централния и източния прелетен път последваха препоръката на ЕК през 2021 г. да намалят обема на ползването с 50%. Страните, за които става въпрос, са Австрия, Румъния, Италия, Малта, България, Гърция и Кипър (въпреки че островната държава е част от маршрута Черно море-Близък изток).

Като цяло тези държави са постигнали нама­ление на ползването с повече от 70 %, както през 2021 г., така и през 2022 г. Този успех е резултат от определянето на национални/регионални и дневни/сезонни квоти за отстрел за ловците.

Например, в няколко италиански региона е установен лимит от 10 гургулици на сезон на ловец, като максимумът е 5 на ден. За да се проследи изпълнението на тези квоти, бяха създадени нови онлайн системи за отчи­тане, които позволяват на ло­вците да регистрират отстре­ла в реално време. Съгласно новите разпоредби след дос­тигане на квотата ловният се­зон на гургулицата се закрива.

Намаляването на ползва­нето по централно-източния прелетен път досега беше успешно благодарение на ак­тивната подкрепа на ловната общност в тези държави-членки. Резултатите от лов­ния сезон през 2023 г. ще бъ­дат обсъдени скоро в рамките на работната група на ЕС за възстановяване на птиците.

Самото намаляване на ползването обаче, няма да възстанови популациите на гургулицата. Управлението на местообитанията и по-ши­роките дейности по възста­новяването им са ключови за популациите в земеделските земи. Видът се нуждае от подходящи местообитания за размножаване и търсене на храна, които изчезват поради интензификацията на земеде­лието в цяла Европа.

За щастие ловците отдавна са посветени на опазването на гургулицата, като инвес­тират значителни ресурси в мерки за местообитания, където видът е годен за лов.

Например, докато проучвани­ята подчертават значението на живите плетове и други участъци от естествена рас­тителност в земеделските земи за гургулицата, ловците във френския регион Вандея са засадили 512 000 дървета и храсти през последните 20 години, които заемат 374 ха гори и 96 км жив плет – про­ект, финансиран от ловната федерация.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ