140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В Иран гонят 1,5 млн. тона риба годишно

Икономиката на Иран е доста затворена, страната е изолирана от света заради наложения там режим и вся­ка достигнала до медиите информация буди интерес. В този смисъл скорошно изя­вление на зам.-министъра на селското стопанство Набиола Хоун Мирзай направи впечат­ление. По думите му, в стра­ната годишно се произвежда 1,2 млн. тона риба и морски продукти. Около 700 хил. тона е от промишлен морски риболов, а останалата част – от аквакултури. Според на­чертания план за развитие на страната се очаква през 2021 година добивът да нарасне до 1,5 млн. тона.

Висшият чиновник набе­лязва и някои приоритети. Експерти са натоварени с мащабни изследвания на морските води, принадлежа­щи на страната в Индийския океан. Счита се, че там има доста неразработени резер­ви, които трябва да бъдат успешно оползотворени в следващите години. Ще се наблегне и на развитието на аквакултурите в сладки и со­лени води. В специализира­ни садкови стопанства ще се отглеждат предимно ценни риби, подлежащи на експорт.

Властите в Иран все пак уточниха, че ще се съобра­зяват с някои международни разпоредби, касаещи лими­тирането на улова в мор­ски води с цел опазване на екосистемата в застрашени региони. Това е добра нови­на, предвид трудностите в комуникацията с тях по от­ношение на международни спогодби.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ