140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В Китай вземат драстични мерки за опазване на рибното богатство

Властите в Китай обявиха 4 месечна тотална забрана за риболов по реки и сладковод­ни обекти, която влезе в сила от началото на март и ще про­дължи до края на юни. Целта може и да изглежда клиши­рана: защита на биологич­ното разнообразие, но беше крайно време да се действа решително. Рибните ресурси в страната са дотолкова из­тощени, че това изглеждаше единственото вярно решение в посока на спасяването им.

Досега такава драстична мярка не е предприемана. Въвеждани са епизодични забрани за риболов по про­винции и региони, но за по- кратки срокове и не при тол­кова строг режим. Този път се пипа много здраво, като намерението е да се прове­де и засилен контрол, за да се пресекат всякакви опити за нарушения. Отговорните хора в държавата клекнаха пред обществения натиск иисканията на природозащит­ни организации да се направи нещо реално по опазване на природата.

Вече са сформирани екипи от надзорници, оборудвани с бързоходни лодки, които де­нонощно ще патрулират по го­лемите реки и язовири до края на забранителния период. Нарушителите ще бъдат гло­бявани, а всякакви рибарски пособия, включително мрежи и лодки, ще се конфискуват.

Все пак властите обещаха да подпомогнат финансово рибарски семейства, които разчитат единствено на ри­болов за осигуряване на пре­храната си. По какви критерии ще се проведе субсидирането обаче засега не ясно. При ог­ромната армия от рибари в Китай със сигурност ще има за едни, а други ще си оста­нат само с голите обещания.

Никой не може да се наеме с някаква точна статистика, но със сигурност рибарите в страната са милиони. Едни са лицензирани, други залагат на бракониерския подход и изгребват всичко живо от реки и язовири. То и затова поло­жението стигна до критични стойности. Но не само във вътрешността на страната е така. От китайски риболов­ни кораби, които не спазват никакви правила и норми, са пропищели по целия свят. С тях кой и как ще се оправя за­сега не е ясно…

Най-многолюдната страна в света (с население от над 1,3 млрд. души) трябва някак да се изхранва и рибата е осно­вен ресор в това отношение. Така че опазването на живо­тинския свят е голямо предиз­викателство за властите.

Ивайло Димитров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ