Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В ЛРД-Драгана сезонът стартира обнадеждаващо, макар и от втория излет

драгана лов

Обнадеждаващ старт на сезона за лов на пернат пре­летен дивеч отбелязаха в ЛРД-Драгана, част от ЛРС-Ловеч. Информацията сподели секретарят на дружината Печо Иванов, който вече втори ман­дат е и кметски наместник на селото.

„Ако трябва да съм по-точен – сезонът на прелетен дивеч започна обнадеждаващо, но не от първия, а от втория ден – сподели Печо Иванов. – На самото откриване на лова ня­махме никаква слука. Отдавам това на мястото за лов, което бяхме избрали – твърде сухи и изпечени от слънцето стър­нища, в които не можахме да вдигнем пъдпъдъци. На след­ващия ден коригирахме тази грешка и се насочихме към друго ловище с доста повече растителност и все още сочна кощрява, съответно – слуката не закъсня. Разписахме се с 14 пъдпъдъка.“

драгана лов

Групата на втория успешен излет не била голяма – четири­ма ловци: Печо Иванов, Пла­мен Хинков, Стоян Стоянов и бившият зам.-министър на зе­меделието в ресор „Гори“ Ата­нас Добрев, който е дългогоди­шен член на ЛРД-Драгана.

„Най-сериозна слука отбеля­за Наско, той е голям стрелец – хвали го секретарят на дру­жинката. – Аз се разписах само с един пъдпъдък, но не съм не­доволен. Все пак преживява­нето е по-важно от бройката. Кучетата, с които ловувахме, също показват много добри качества.“

Във втория уикенд от лов­ния сезон ловците отново отбелязват добра слука от 15 пъдпъдъка. „Не сме търсили гургулици. Те са по слънчогле­дите, а ние предпочитаме да се поразходим из стърнищата с кучетата. Но ловът опреде­лено е в ранната сутрин – от разсъмване, докъм осем и по­ловина, не по-късно.“

драгана лов

Иванов споделя, че с инте­рес очаква как ще се развие сезонът на яребица и фазан от началото на октомври. В лови­щата на дружината ежегодно се разселват много фазани, в някои години броят им е над­вишавал 500. Преди няколко седмици са били пуснати нови 30 птици. Част от тях залагат в природата и естествени лю­пила, тъй като хранителната база и ландшафтът на района са благодатни за развитието на вида.

Христина СИМЕОНОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ