Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В ЛРД–Хотница – На прицел са главно чакалите

хотница чакали

И в ловната дружина във великотърновското село Хотница е така – има ловци, които оставят пушките в края на ловния сезон и ги вземат, чак когато дойде време за лов на прелетния дивеч.

Но има и такива, които не спират да ловуват през цялата година. Така те не губят тренинг в стрелбата и после слуката им с дивеча е по-добра.
Приключи ли се с ловните излети за пернати и диви свине, естествено остават хищниците, по които може да се стреля през цялата година.

А за разлика от другите диви животни и птици те никога не свършват, дори и не намаляват, въпреки отстрела. Ала е добре, че според таксацията и наблюденията, които правят ловците, хищниците поне видимо не се увеличават и за това имат не малък дял членовете на дружината, определени за такъв лов.

хотница чакали

Има обаче и друго, както обяснява председателят на ЛРД-Хотница Яни Каркоров:

„Бройките на хищниците в нашето землище горе-долу се запазват през последните години. И как да не е така, като на полето няма достатъчно дивеч за тяхна прехрана.”
През отминалия ловен сезон дружината се справи добре с отстрела на хищници и както обикновено, беше сред най-добрите във великотърновското ловно-рибарско сдружение. И сега най-активно продължават да стрелят по чакали, лисици, скитащи кучета Васил Каркоров, Милен Кръстев, Георги Ангелов. Те са сред най-заклетите хищничари и вършат добра работа, хвали ги председателят.
Както в ловищата на другите търновски дружини, и в района на Хотница главен прицел на ловците са чакалите, макар че мъжете не прощават и на другите хищни диви животни.

„Вечер чуваме чакалите как вият на полето, близо до селото,” продължава разказа си Яни Каркоров.
Колкото до вълците, не се помни откога не са се появявали такива хищници в землището на Хотница. За разлика от съседното село Русаля, където преди време отстреляха последните. Ала сега и в този район  не се виждат вълци, както обясняват тамошните ловци.

Милка ДЕНЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ