140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В ЛРС-Добрич се готвят за отбелязване на своята 125-годишнина

събрание добрич

На базата си в природен парк „Дъбовете” на 2 юни ЛРС-Добрич проведе своето общо годишно отчетно събрание.

Председателят на УС на сдружението и член на УС на НЛРС-СЛРБ Илия Михайлов направи отчет на извършената дейност от 946 ловци и риболовци, обединени в 33 дружинки на обща площ на ловно-стопанските райони в размер на 118 970 ха.

Той подчерта, че независимо от двете години пандемия и разпространението на африканската чума по свинете сдружението запазва стабилното си финансовото състояние. Продължава инициативата за възстановяване и изграждане на нови ловни домове и заслони с доброволен труд в дружинките в Дончево, Житница и Овчарово. 

събрание добрич

Добра оценка бе дадена за подхранването на дивеча с фуражи, осигуряване на сол, засяване на дивечови ниви, изграждане и ремонт на хранилки, осигуряване на спокойствие през размножителния период, но в същото време с тревога бе отбелязано, че между основните проблеми продължават да са бракониерството, продължаващата сеч по време на ловния сезон и липсата на достатъчно добра съгласуваност между различните ползватели на горските територии.

Тревогата на ловците се увеличава и от продължаващото безконтролно използване на различни препарати за растителна защита от страна на някои земеделски производители.

В противовес на усилията за разселване на яребици и фазани, както и за увеличаване популацията на зайците чрез изкуственото им разселване в подходящи ловностопански райони, са данните за все още високия брой на хищниците, предимно лисици и чакали.

Отбелязано бе, че ловците през отчетния период са изпълнили едва 50 на сто от норматива за отстрел на хищниците.

В подобен критичен дух бе и докладът на Контролния съвет, изнесен от неговия председател Атанас Дучев, зам.-кмет на община Добричка. В него бяха направени предложения за набелязване от УС на конкретни мерки за стимулиране на отстрела на хищници, както и за ограничаване на бракониерските набези.

В точка “Разни” след кратки разисквания единодушно бе взето решение размерът на годишния членски внос да стане 10 на сто от размера на минималната работна заплата към 30 ноември на същата година.

Председателят Илия Михайлов оповести и предложението на УС на сдружението на 3 септември т.г. да бъде тържествено отбелязана 125-годишнината от основаването на ловната организация, когато ще бъдат официално открити и новите придобивки – ловна хижа и стрелбище за нарезно оръжие в комплекса в природен парк „Дъбовете”, което бе прието единодушно от участниците в събранието.

Николай Мирчев

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ