140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В ЛРС-Долни чифлик сезонът завърши с председателски лов

Традиционният председателски лов на диви свине в ЛРС-Долни чифлик се проведе в последния ден за сезона и донесе отлично слука. Представителят на ЛРД-Долни чифлик Неделчо Пасков попадна на много едър и здрав глиган, около 4-5 годишен, с тегло над 179 кг. Глигите на трофея са дълги 23 см, съобщи щастливият ловец, който получи много поздравления.
Иван Ненов, председател на ЛРД-Бяла, събори 80-килограмов приплод.
Ловният излет се проведе в ловището на ЛРД-Горен чифлик при много добра организация. На хижата на дружината сезонът бе официално открит.
Председателят на сдружението Георги Георгиев даде добра оценка на сезона, в който има хубави слуки от диви прасета и глигани.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Балкан” – гр. Долни чифлик
Пощ. код: 9120
Мобилен: 0886 822 819

Реклама

ЛОГО - СЛРБ