Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В ЛРС-Гоце Делчев отстрелът дава повод за оптимизъм и самочувствие

гоце делчев лов

През последните години сдружението в Гоце Делчев бележи трайни постижения по различни показатели. То е едно от най-много членуващи в него ловци и риболовци в страната. Членовете са близо две хиляди, разпределени в 28 ловни дружинки.

Ловните полета са с площ от 96 400 ха с разнообразен релеф, разположени на територията на част от Южен Пирин, Славянка и Родопите.

“Нашата цел и стратегия – споделя Иван Горанов, специалист по лова – е да поддържаме непрекъсната тясна връзка с всички председатели на дружинки за стриктно спазване на графици и дейности, свързани с ловностопанските мероприятия.

гоце делчев лов

Няма важни и маловажни – всичко се прави в името на добрите условия за трайно присъствие на дивеча в ловните полета, а вътрешната организация е техен проблем, като много държим на акуратността в отчетността и самоинициативата”.

Затова и резултатите от отминалия ловен сезон са показателни. В графата отстреляни диви свине при план 218 броя за сезон 2023/24 са отстреляни 223.

гоце делчев лов

Изводите за това отлично постижение са два – целогодишните грижи и контрол дават резултат, а другият оптимистичен извод е, че броя на дивите свине в района непрекъснато се увеличава. Най-добра слука са имали ловците от дружинките в Огняново с 19 отстрела, Гайтаниново и Тешево с по 16.

Интересна е тенденцията на запасите от див заек. През пролетния сезон има видимо увеличение на този дивеч, но впоследствие, когато започнат интензивните агрохимически дейности в полските райони, те променят местообитанията и се обособяват в полупланинските райони.

Дружеството ежегодно разселва фазани, кеклици, яребици и полудиви патици във влажните зони, но интересът към лова на пернати е обяснимо слаб.

гоце делчев лов

За добрите отстрелни резултати решаващ принос има и целогодишната борба с всички видове хищници. Трайно се увеличава популацията на вълка по две основни причини – интензивно животновъдство и миграция на вълци от Гърция.

През отминалия сезон са отстреляни 13 вълка и 203 лисици. Най-добре се справят с тази задача ловците от ловните дружинки в Тешево и Лъки.

Чакали в района не са забелязани и това е добра предпоставка, че дребният дивеч може да разчита на по-голямо спокойствие.

В заключение изводът е, че там, където се работи с мисъл, сърце, перспектива и амбиция за съвременна ловна политика, резултатите са оптимистични. Сдружението в Гоце Делчев го доказва на практика.

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ