140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В ЛРС-Левски са обезпокоени за дивата природа

левски събрание

Общото отчетно събрание на ЛРС-Левски се проведе в Клуба на ловеца в града в присъствието на представите­ли от всичките 13 дружини в състава му.

В ръководството на събранието бяха избрани председателят на сдружението д-р Димитър Маринов, специа­листът по лова Георги Янков и секретарят Борислав Цанов. Форумът имаше необходимият кворум и работата му проте­че според утвърдения дневен ред.

Отчетният доклад, прочетен от председателя на ЛРС-Левски, беше пропит от загриженост към състоя­нието на дивата природа и дейностите на ловците.

„Ние, организираните ловци и рибо­ловци, знаем, че в основата на живота е природата и нейното равновесие – наруши ли се то, неминуемо следват негатив­ни промени. За съжаление, през последните години сме свидетели именно на такива промени. Завишените и често необмислени напоследък нор­мативни изисквания не само че нямат никакъв ефект, но в определен смисъл се явяват пречка.

Като пример би мог­ло да се посочи изискването за чакало и стървилище като единствено условие за получа­ване на разрешително за лов на хищници. Друго изискване, нуждаещо се от прецизира­не, засяга сдруженията, които практикуват разселване на фазани преди яйценос – по­ставяйки ги във волиерите за аклиматизиране, те започват да снасят яйца, преди да са разселени в природата и така се намалява ефектът.

левски събрание

Най-го­лям експеримент обаче бе на­правен по отношение на диви­те свине. В името на борбата с АЧС се отиваше от едната крайност в другата. Препоръч­ваше се да не се стреля по свине майки, последва запо­вед да се отстрелват всички животни. След задължител­ното поддържане на хранилки дойде забрана да се поставя храна. Така не само не се опазихме от чумата, ами поз­волихме да се погуби тотално популацията от дивите свине. Състоянието на ловните райо­ни също е тревожно.

Модер­ното земеделие унищожава типичните местообитания и това е проблем от години. Ние не бягаме от задълженията си, не се опитваме да прехвърля­ме вината си на други, но иска­ме ясно да се разбере, че не това е пътят, по който следва да вървим. Образно казано, ние се опитваме да внасяме в природата с лъжичка, а други изнасят с количка.

От нас се изисква точен отчет за какво изразходваме средствата, по­стъпили от вноска стопанис­ване и такса лов, но никой от членовете на сдружението не знае за какво се харчат 30% от тези средства, превеждани по сметките на РДГ и ДГС. Изли­за, че плащаме само за да ни контролират…“

Участниците в събранието се обединиха около мнението, че годината е била трудна, с проблеми около ковид кризата и епидемията, а сега и войната в Украйна.

Всичко това е по­влияло на активността на хо­рата. Но сдружението продъл­жава да живее.

Към настоящия момент в ЛРС-Левски членуват 392 ловци и риболовци и тази цифра се запазва от минала­та година. Приети са 15 нови членове, преминали успешно курса за ловци.

Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ