140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В ЛРС-Полски Тръмбеш 250 кг глиган води класацията

Най-големият засега гли­ган на територията на ЛРС-Полски Тръмбеш през този ловен сезон падна в землището на с. Па­вел – 250 кг. Ето как се случи всичко: както е обичай­но за всеки ловен излет и този ден ловците се надяват на слука – нали затова са тръгнали рано с пушките и кучетата. След задължител­ния инструктаж мъжете се нареждат на определените им от ръководителя на лова пусии. Гоначите пускат куче­тата, които скоро откриват и подгонват голям глиган. Точен в стрелбата се оказ­ва Георги Прашков, който членува в ловната дружина в с. Обединение, но този ден гостува на своите ловни приятели в Павел. Дивото животно пада, идват ловци от другите позиции, които са впечатлени от големината му – 250 кг. Разбира се, най- доволен е Георги Прашков, опитен ловец с 50-годишен стаж в ловния спорт.

Малко по-малък, само с един килограм, както обяс­няват от сдружението, е глиганът, който отстреляха ловците от дружината в с. Иванча. Там слуката бе на нейния председател Ми­лен Йорданов. Останали­те повалени диви свине в сдружението са с по-малко тегло.

Идва краят на ловния се­зон за диви свине и полско­тръмбешките ловци очакват да паднат още екземпляри. А после любителите на пти­чия лов ще се съсредоточат върху фазаните и водопла­ващите птици. Ще продължи и преследването на хищни­ците, за да не спира ограни­чаването на популацията им и да се осигури спокойствие за дивеча.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество „Сокол – гр. Полски тръмбеш” – гр. Полски тръмбеш
Пощ. код: 5180
Телефон: 69-56
Мобилен: 0885 894 595

Реклама

ЛОГО - СЛРБ