140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В ЛРС-Шумен създадоха фонд „Задивечаване“

След като преди няколко години ЛРС-Шумен съз­даде фонд „Хищници“, в който всеки ловец годиш­но внася по 4 лв. и той даде много добри резултати за осигуряването на достатъчно средства за сти­мулиране отстрела на чакали, лисици и скитащи кучета из ловните райони, сега членовете на сдру­жението излязоха с нова идея, която бе подкрепе­на отговорно от всички делегати на проведеното общо събрание в края на април. Това е създаването на фонд „Задивечаване“, в който ловците ще вна­сят допълнително по 4 лв., с които ще се набират средства за закупуване на диви зайци, за да се обо­гатяват ловищата с този драстично намалял в последните години дивеч.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество „Сокол – Шумен” – гр. Шумен
Пощ. код: 9700
Мобилен: 0894 677 077

Реклама

ЛОГО - СЛРБ