Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В ЛРС-Силистра фазановата популация се развива добре

Георги НИКОВ

Пролетната таксация по­казва, че в ловните райони има 26 благородни елена, 523 сърни, 230 диви свине, както и 5245 диви зайци, кои­то са се увеличили спрямо предходния период със 70 броя. Много добре се разви­ва фазановата популация, като общата численост на популацията е близо 3 хил. птици, освен от разселените има и възпроизводство от дивите видове. През послед­ните години има тенденция на постепенно увеличение на дивечовите запаси при сърните, дивите свине и фа­заните, казва инж. Николов.

Само през миналата го­дина са пуснати в приро­дата над 3 хил. фазана на 90-дневна възраст, като има добри местообитания за отглеждането на този вид дивеч. За това лято са пла­нувани също толкова фазани да бъдат закупени и пуснати в природата. Най-голям е броят на разселените птици в дружинките в селата Айде­мир – 165, Попина, Гарван и Искра по 150, Срацимир 135. Добри запаси се отчитат в дружинките на селата Ай­демир, Калипетрово, Искра, Бабук и Ситово.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ