Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В ЛРС-Троян отчитат  устойчиво управление на дивечовите запаси

троян събрание

Отчетното събрание на ЛРС-Троян, проведено на 17 май, разкри динамична картина на постиженията и предизвикателствата пред дружеството през изминалата година. Инж. Сашо Василков в своя отчет, очерта ясна визия за бъдещето, основаваща се на устойчиво управление на дивечовите запаси и развитие на ловния туризъм.

Въпреки трудностите, причинени от болести като Африканска чума по свинете и Син език по преживните животни, ЛРС-Троян успя да запази популациите на дивеча стабилни. Това е постигнато чрез редица мерки, включващи регулиране на отстрела, разселване на животни и активна борба с бракониерството.

Особено внимание е отделено на дивата свиня и сърната, чиито популации са подложени на по-строг контрол с цел тяхното възстановяване.

троян събрание

Дружеството гледа с оптимизъм към бъдещето и планира да развива ловния туризъм като източник на допълнителни приходи. Това ще позволи инвестиции в подобряване на материалната база, закупуване на нова техника и оборудване, както и организиране на различни събития и обучения за ловците.

Риболовът също е важна част от дейността на ЛРС-Троян. През изминалата година са издадени значителен брой риболовни билети, а река Зеленика е била зарибена. Предстоят преговори за зарибяване и на яз. „Ледево”, което ще разшири възможностите за риболов в региона.

Дружеството планира да възстанови рибарското училище за деца и да създаде отбор по улов на риба, като по този начин ще привлече младите хора към този спорт и ще ги възпитава в отговорно отношение към природата.

Борбата с бракониерството е друг приоритет за троянските ловци. Благодарение на закупените камери за наблюдение, дружеството е успяло да идентифицира и санкционира нарушители, което е допринесло за опазването на дивеча.

ЛРС-Троян е активна организация с над 1100 членове, която поддържа добри връзки с медиите и Националното ловно-рибарско сдружение. Това позволява на дружеството да бъде в крак с новостите в областта на лова и риболова и да защитава интересите на своите членове.

За да осигури финансовата си стабилност и да реализира амбициозните си планове, сдружението е взело решение да увеличи членския внос за 2025 г. с 10% от минималната работна заплата. Това ще позволи на организацията да продължи да инвестира в опазването на природата, развитието на ловния туризъм и подкрепата на младите ловци и рибари.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ