Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В ЛТУ тържествено бяха отбелязани 100 години от рождението на проф. Иван Колев

100 години иван колев

На 17 ноември в аулата на Лесотехнически университет тържествено бяха отбелязани 100 години от рождението на дългогодишния преподавател проф. Иван Колев.

Присъстваха синовете на проф. Колев, зам.-министърът на МЗХ Мирослав Маринов, изпълнителният директор на ИАГ Стоян Тошев, председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев, директори на РДГ, преподаватели, служители и студенти.

100 години иван колев

Животът и дейността на проф. Иван Колев представи проф. дсн Нино Нинов. Част от събитието бе научно-практическа дискусия за проблемите и състояние на сърната у нас. Доклади върху тези проблеми представиха доц. Стоян Стоянов, д-р Чавдар Желев и инж. Димитър Русев.

Проф. Иван Колев е роден е на 13.11.1923 г. в с. Кондофрей, област Перник. През 1948 г. завършва специалност „Лесовъдство“ в Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет

Работи като лесничей (1948–1950), директор на ГС „Попина лъка“ в гр. Свети Врач (сега гр. Сандански) (1950–1953), учител в Горския техникум във Велинград (1953–1968), в ЦС на БЛРС (1968–1971).

100 години иван колев

Постъпва във Висшия лесотехнически институт (ВЛТИ) през 1972 като научен сътрудник I степен, а през 1984 г. след защита на хабилитационен труд “Проучвания върху сърната и развитието на популациите й в България във връзка с изменението на околната среда”, е избран за старши научен сътрудник I степен (сега “професор”) във ВЛТИ.

Повече от 25 години е член на Международната комисия по оценка на ловни трофеи към CIC.

Автор е на над 100 научни и научно-популярни публикации в областта на ловното стопанство, както и на учебници за горските техникуми и за студентите от ВЛТИ.

Поклон пред паметта и делото на проф. Иван Колев!

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ