Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В небето на Добруджа летят млади птици

Георги Ников, в. “Наслука”

„В ловните райони на де­вет дружини от ЛРС-Вълчи дол бяха разселени 420 яребици на 45 дни, доста­вени от стопанството в Сли­вен. С наши средства заку­пихме 200 бр. и 220 са по Националната програма за задивечаване на ловища­та.

Птиците са много добре и веднага се приспособиха в природата, като се смеси­ха бързо с дивите видове. Дружините в селата Мит­личина, Стефан, Караджа, Червенци, Караманите, До­бротич, Момчилово, Бояна, Щипско и в гр. Вълчи дол обогатиха ловищата си, където се срещат ята и от разселените от миналите години птици“, заяви Иван Николов, ловен специалист на сдружението.

През това лято ще бъдат закупени от стопанството в Русе и 200 фазана, които ще бъдат пуснати след 15 август в районите на останалите девет ловни дружини.

„В районите на 33-те лов­ни дружини на ЛРС-Добрич също бяха разселени в края на юни 400 яребици, закупени със собствени средства, и са получени още 440 по Националната програма. Те бяха в мно­го добро състояние и това ще помогне да се увеличат ятата в добруджанските ловни полета. Очакваме да получим и около 1300 фа­зана през август, които ще се разселят в най-подхо­дящите местообитания за този вид дивеч“, допълва инж. Петър Петров, ловен специалист на сдружение­то.

Специалистът по лова в ЛРС-Крушари Васил Васи­лев също съобщи, че наско­ро са пуснати на територии­те на три ловни дружинки 186 яребици, а това са в с. Кърджилово, Лозенец и Крушари. В ловищата има и много ята с голям брой птици от миналите разсел­вания, както и от дивия вид. Предвидено е да бъдат за­купени и 750 фазана, като една част от тях ще бъдат по Националната програ­ма.

Те ще бъдат на 45 дни и също толкова време ще се доотглеждат, за да се адап­тират по-добре в природа­та. Васил Василев твърди, че в добруджанските ловни полета има много голяма популация на дивия вид и когато се пуснат още брой­ки, ще се обогати още по­вече природата.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ