140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В района на ЛРС-Варна популацията на фазани и яребици расте

Таксацията в района на ЛРС-Варна отчита ръст на популацията на фазани сравнение с предходната от 307 птици, което е 33 на сто. Продължи фирменото от­глеждане на фазани, като се събират яйца от основното стадо. Излюпени са 145 малки фазанчета и доотгледани до 90-дневна възраст във фа­занарията „Побити камъни”. И при яребицата има при­раст на популацията. През миналата година те са били 4204 птици в ятата, а в пре­дходната – 3904, като на 39 дружинки бяха раздадени за разселване 1075 бр. По отно­шение на стопанисването на дивеча варненското сдруже­ние отделя значителни сред­ства за подхранването му. УС изпълнява решението си да закупува фураж на едро и да го разнася по дружинките. Опитът е много положителен, раздадени са по 410 кг зърно и бали люцерна. Разбира се, дружинките допълнително си осигуряват храна за дивите животни и коментарът е, че там, където подхранването се извършва навреме, резулта­тите са налице.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ