Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В Замбия предложение за отстрел на хипопотами повдига морални въпроси

Хипопотамът е известен на като най-опасното животно в Африка. Този водолюбив бозайник, който достига те­гло над един тон, е причинил смъртта на немалко ловни ентусиасти поради факта, че умъртвяването му с кон­венционални ловни муниции често се оказва непосилна задача. Всяка година жертва на представители на вида стават стотици хора.

Наскоро правителството на Замбия предложи да бъ­дат отстрелвани около 250 хипопотама годишно. Пред­ложението предизвика раз­нопосочни оценки сред ловци и природозащитници. През 2016 г. правителството има­ше намерение да осъществи масово избиване на хипопо­тами, но почти веднага след това реши да не предприема подобни действия.

Популацията на хипопота­ма в река Луангва понастоя­щем е най-голяма в световен мащаб. По оценки на IUCN (Международния съвет за защита на природа) нейната численост е около 25 хил. – около 20 процента от всички обитаващи планетата пред­ставители на вида.

Понастоящем Червеният списък на IUCN категоризира хипопотамите като застра­шен вид.

Ловците на трофеи обик­новено искат да отстрелят най-големия мъжки екзем­пляр. В някои случаи това може да доведе до катастро­фални последици с каскаден ефект, подобно на случаите, в които при смъртта на мъж­ки лъв неговите „побратими“ убиват малките му. В други случаи обаче ликвидиране­то на определен брой мъжки екземпляри е в състояние да доведе до увеличаване на числеността на популацията за няколко години.

Населението на Замбия, подобно на много държави от субсахарската зона на Черния континент, се е уве­личило двойно през послед­ните 25 години. Резултатите от прираста естествено са увеличили значително кон­фликтите между хората и обитателите на дивия свят.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ