Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Валентин Георгиев с четвърти мандат като председател на ЛРС-Плевен

валентин георгиев плевен

Вече сто тридесет и три години от създаването на Плевенското ловно-рибарско дружество. Едно от големите дружества в страната, което в динамиката на времето със свои инициативи и действия е оказало и продължава да оказва съществено влияние в развитието и укрепването на Националната организация.

Тази година общото отчетно-изборно събрание на ЛРС-Плевен се проведе в живописния парк „Кайлъка“ в заведението „Ловна среща“.

Гост на събранието бе главният секретар на НЛРС–СЛРБ Даниел Тошков.

валентин георгиев плевен

По традиция Общото събрание бе открито от доайена на делегатите – председателя на Втора плевенска ловно-рибарска дружина Любомир Иванов.

След посрещане знамето на сдружението за председател на общото събрание бе избран дългогодишният председател на сдружението Стефан Ненков.

валентин георгиев плевен

В отчетите на Управителния и Контролния съвети, прочетени съответно от техните председатели Валентин Георгиев и Ангел Несторов, задълбочено бяха анализирани въпросите, свързани с организационната, ловностопанската, рибостопанската и финансовата дейност.

валентин георгиев плевен

В своето обръщение Даниел Тошков разгледа някои въпроси във връзка с взаимодействието на Съюза с държавата, респективно с ИАГ. Обърна внимание за доброто взаимодействия между тях. Разгледа някои въпроси, свързани с Националната програма за разселване на дивеч. Спря се по-подробно на значението на гургулицата като ловен обект и гледната точка на Европейския съюз по този въпрос. Обърна сериозно внимание върху опазване популацията на местния пъдпъдък и други.

След кратко обсъждане и уточняване на имената на кандидатите за членове на Управителния съвет с пълно болшинство те бяха избрани.

Единодушно за четвърти пореден мандат за председател на ЛРС-Плевен бе преизбран Валентин Георгиев.

За нов мандат бе преизбран и председателят на Контролния съвет Ангел Несторов.

Валери Ангелов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ