Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Вълците бяха основа тема на среща в Европарламента

европарламента вълците

Интергрупата към Европейския парламент „Биоразнообразие, лов, провинция“ заедно с  Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) и Европейската организация на собствениците на земя (ELO) бяха домакини на онлайн събитие: „Следващите стъпки за вълка: Опазване и управление в Европа.“ Голяма част от дискусиите имаха за основа предложението на Европейската комисия за промяна на международния статут на вълците съгласно Бернската конвенция.“

Панел от високопоставени лектори, състоящ се от членове на Европейския парламент, Европейската комисия, експерти по опазване на дивата природа и съответните заинтересовани страни, споделиха своите виждания относно предизвикателствата и възможностите за опазване и управление на вълците в Европа.

Алберто Аройо Шнел, ръководител на програмата и политиката в Европейския регионален офис на Международния съюз за защита на природата (IUCN), който модерира събитието, ефективно обогати дебата, като постави разнообразни въпроси на аудиторията. Неговият ангажиращ и информативен подход подчерта стойността на интерактивния диалог при разглеждането на сложни теми, свързани с опазването на вълците.

европарламента вълците

Той подчерта следното: „Благодарение на успешните дейности по опазване на вълка, неговите популации са нараснали значително през последните две десетилетия. Като се има предвид важната роля, която вълците играят в нашите екосистеми, трябва да помислим как да съществуваме съвместно с тях. Това изисква балансиран подход, при който всички заинтересовани страни могат да се съберат, за да обсъдят бъдещето на управлението и опазването на вълка в Европа. Необходимо е насърчаване на разбирателството и сътрудничеството, за да се стремим към балансирана връзка между вълците и хората, насърчавайки съвместното съществуване.”

За да бъдат постигнати съответните резултати, държавите-членки следва да използват по най-добрия начин всички предвидени инструменти и възможности за финансиране, които вече са налични съгласно съществуващото законодателство, за да намалят конфликтите и да подобрят съвместното съществуване на хората и вълците. Комисията ще продължи да популяризира добрите практики и да насърчава участието на всички заинтересовани страни в намирането и прилагането на подходящи решения за съвместно съществуване в съответствие със законодателството и общите цели на водената политика по отношение на вида.“

Д-р Джон Линел, експерт от Норвежкия институт за изследване на природата, заяви следното: „Очевидно сме на кръстопът, когато става дума за бъдещето на управлението на вълците в Европа. През последните десетилетия се наблюдава изключително възстановяване на техните популации. От една страна, това е огромен успех за вида, но няма съмнение, че носи със себе си и значителни предизвикателства за много селски общности.

европарламента вълците

ВЕЧЕ НЕ СМЕ НА ЕТАП, В КОЙТО СПАСЯВАМЕ ВЪЛЦИТЕ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ

Сега трябва да се научим как да окачествяваме и да живеем с този успех. Трябва да намерим устойчиви отношения с тези понякога трудни съседи. Това е неизследвана територия. Няма лесни решения, но е важно да подходим към този процес, като използваме всичко, което сме научили, използвайки науката и прозрачни и приобщаващи процеси“

Луис Суарес, координатор по опазването в испанското подразделение към Световния фонд за дивата природа (WWF) и член на Европейската инициатива за едрите хищници, направи слезното изказване: „Вълците, както и другите едри хищници са на върха на хранителната пирамида на екосистемата, като играят жизненоважна роля за поддържането на екосистемен баланс и здравословно биоразнообразие. Трябва да се съсредоточим, за да се възползваме от тези предимства и да подкрепяме активно онези, които съжителстват с тях. Настоящите схеми за финансиране предлагат много възможности за съвместно съществуване, които трябва да бъдат напълно проучени и приложени от държавите-членки.

Също така е време да работим в по-тясно сътрудничество с местната общност и екстензивните животновъди, за да подчертаем истинските им проблеми и да потърсим решения в новата ОСП. Време е за допълнителна подкрепа за тези, които наистина живеят в баланс с природата, допринасят за нейното опазване и носят ползи за обществото”.

Говорейки за предизвикателствата и възможностите за опазване и управление на вълци в Европа, Найл Кърли, политически съветник в COPA COGECA, заяви следното: „Фермерите приветстват мерките за опазване на биоразнообразието, стига те да дават ясни положителни ефекти както за природата, така и за земеделието. Проучването, публикувано по същото време на предложението, отбелязва, че сега има над 20 000 вълка в целия ЕС, в сравнение с 11 193 през 2012 г. С такава неконтролирана популация в ЕС виждаме над 65 500 убити животни годишно. Мерките за защита вършат работа и компенсационните мерки вършат работа. Но когато атаките нарастват месец след месец и година след година, виждате, че „правилните пари“ не отиват при „правилните хора“. От решаващо значение е държавите-членки да имат възможността да въведат планове за управление на популациите, които биха им позволили да поддържат популации, които не са в добро състояние или природозащитен статус, и по същия начин да се справят с нарастващия брой вълци.“

Димитър Константинов

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ