140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Въпреки добрите запаси няма отстрел на сърни и елени в ЛРС-Горна Оряховица

събрание горна оряховица

Какво е направено през от­миналия ловен сезон и какво ще се прави в бъдеще – това бяха главните акценти в от­четния доклад и разисквания­та по време на годишното от­четно събрание на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сидер войвода” – Горна Оря­ховица‘‘.

Председателят на управителния съвет Йор­дан Бобонков обърна голямо внимание на това, че АЧС е нанесла големи щети на по­пулацията на дивите свине. А свинският лов е най-желаният от горнооряховските ловци. Незасегнати от заразата са останали само 2 дружини, в с. Джулюница и 26-а в Горна Оряховица, където запасът е голям и отстрелът – най-до­бър. Иначе при планувани за отстрел 49 диви свине сдру­жението отчита 22. Има обаче дружини, в чиито ловни поле­та не се среща такъв дивеч – в Янтра, Поликраище и 25-а в Горна Оряховица.

събрание горна оряховица

„За да се предотвратят по­следиците от появата на АЧС, през отминалия ловен сезон беше взето решение да не се стреля по майки, което за съжаление не се спазваше винаги‘‘, не спести критични­те забележки Йордан Бобон­ков.

Освен това беше спрян индивидуалният лов на дива свиня, а през януари – и гру­повите ловни излети. А през ловен сезон 2022-2023 г. ще се стреля само по приплоди.

Не са се справили добре гор­нооряховските ловци и с инди­видуалния лов на едър дивеч. При планувани 12 благородни елена и 41 сърни не е отчетен никакъв отстрел. А таксация­та показва, че запасът на тези видове дивеч в ловните полета е ста­билен и затова за новия ловен сезон всяка дружина ще има плануван отстрел с очакване да има резултати.

Не са малко членовете на горнооряховската ловна ор­ганизация, които излизат и за пернат дивеч. В доклада беше отчетено, че в ловните изле­ти за пъдпъдъци дружините са се справили добре, но не може да се каже, че не е така с отстрела на гургулици – само 259 птици.

Не много са рибарите, които членуват в сдружението. Въ­преки това, то редовно зарибя­ва водоемите на територията на общината. Миналата годи­на бяха зарибени 8500 50-гра­мови шаранчета. А дружината в Джулюница всяка година ор­ганизира състезание за деца- риболовци.

Новият ловен сезон и за горнооряховските ловци ще бъде труден и изпълнен с предизвикателства. Но те ще продължат да се грижат за дивеча, за да се увеличават запасите.

Милка Денева

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ