Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Вътрешната сила – отговор на ЛРС-Пазарджик

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА УС НА СЛРД „СОКОЛ 1893”– ПАЗАРДЖИК – ПО ПОВОД РЕШЕНИЕ НА НОВОИЗРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА НЛРС-СЛРБ ОТ 14.12.2017 ГОДИНА

 

 

     Във връзка с описаните в протокола на събирането на 14.12.2017 година на новоизбраните членове на УС на  НЛРС-СЛРБ  и тиражирани в сайта „Дивото”  твърдения за зловредната роля на СЛРД „Сокол 1893” – Пазарджик върху организацията, ние членовете на УС на СЛРД „Сокол 1893” – Пазарджик декларираме:

    От 4 години нашето ловно-рибарско дружество води активна, целенасочена политика за промяна в ЗЛОД, с която да се увеличат сроковете за ловуване на групов лов на дива свиня – от първи септември и на водоплаващия дивеч до 28 февруари. За осъществяване на тази идея сдружението е провело множество срещи с депутати, лобирало е пред Директора на ИАГ и пред Министъра на земеделието и храните.

    Апотеоз на нашата борба беше създаването на инициативен комитет от председателите на множество сдружения и видни общественици, свързани с лова, който инициира подписка , подкрепена до този момент от 51 сдружения, представляващи близо 42 000 ловци, и отделно множество ловни дружини, членуващи в  сдружения, чиито председатели споделят тенденцията за намаляване на сроковете за ловуване.

    Нашите аргументи са ясни, подробно описани в мотивите за подписката и безкрайно добре аргументирани. На кратко ние предлагаме на държавата да увеличи принципно сроковете за ловуване за всички ловци като потенциална възможност, а  стопанисващите дивеча сами да решават на базата на своите ловно-стопански и морални разбирания кога и в какъв интензитет да провеждат ловните излети в различните райони.

    От решението на УС  , публикувано в „Дивото”, става ясно, че тези хора не подкрепят нашата  инициатива.  Ние очаквахме   друго, въпреки , че инж.  Васил Василев , който  ги ръководи като пълномощник на  Председателя Иван Петков, предлага на ловен съвет да се намали срока за ловуване на дива свиня.

    Нашето сдружение категорично не е съгласно да се намаляват сроковете за ловуване , защото такива предложения е логично да правят единствено псевдоекологичните организации от Орлов мост, а не представители на НЛРС – СЛРБ. Ние, СЛРД „Сокол 1893”  няма да спрем да се борим за правото на лов на българските ловци. Смятаме, че живеем в демократично общество и като юридическо лице имаме право на мнение , различно от юридическото лице НЛРС-СЛРБ. Не смятаме, че с нашата борба, получила изключителна подкрепа от сдружения, дружини и редови ловци, по някакъв начин противопоставяме ловната общност. Противопоставят я такива решения на хора, избрани и призвани да защитават интересите на ловците, а неволно защитаващи идеите на псевдоеколозите.

     Нашата Подписка  е една добра инициатива, призвана да се превърне в кауза, а пазарджишкото сдружение е призвано да обединява, а не да разделя!

      Ние СЛРД „Сокол 1893” Пазарджик, декларираме, че ще продължаваме да се борим за правата на  българските ловци и ще помагаме на всички сдружения, дружини и редови ловци, които се чувстват онеправдани, въпреки безпрецедентния натиск, на който сме подложени.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЛРД „СОКОЛ 1893”

 1. ЕВГЕНИ  АБАДЖИЕВ

 

 1. АНГЕЛ МУСИЕВСКИ

 

 1. ИЛИЯ ДОЛЕВ

 

 1. НИКОЛАЙ МИНЧЕВ

 

 

 1. АНДОН АНДОНОВ

 

 1. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

 

 

 1. ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ

 

 1. КОСТАДИН БЪРЗАКОВ

 

 

 1. СТОИЛ СТОИЛОВ

 

 1. СТОЯН СТОЙКОВ

 

 

 1. КОСТАДИН КАРАБОНЧЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ