140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Във фокуса на общото събрание на ЛРС-Благоевград бяха традициите и новите предизвикателства

събрание благоевград

Общото отчетно събрание на сдружение “Сокол 1911” в Благоевград за сезон 2021 премина под знака на обичайната атмосфера на задълбочен и прагматичен анализ на най-важните постижения и резултати от отминалия сезон.

Годината, в която ловците от общините Благоевград и Симитли със заслужена гордост отбелязаха с впечатляваща празнична програма 110-годишния си юбилей от създаването на организираното ловно движение в Горноджумайско, заслужава специално внимание в регионалния ловен летопис.

В отчета на председателя на сдружението Иван Василев беше направена синтезирана обобщаваща равносметка и анализ на приоритетните цели и задачи.

събрание благоевград

Заключенията за дейността на сдружението подкрепени с цифри и факти създават картината на един сезон, който прави крачка напред както с многообразието от актуални ловностопански дейности, така и с постигнатите отстрелни резултати.

Управителният съвет на сдружението от години прилага мотивационен подход към дружинките за ежегодно нарастване в качествено и количествено отношение на необходимите ловностопански мероприятия за стабилизиране и увеличаване на ловната фауна.

През отминалия сезон отстрелът на най-важния ловен обект – дивата свиня, бележи съществен ръст спрямо предишни години. Отстреляни са 388 диви свине, а най-добре представилите се ловни дружинки са тези в Симитли, Сушица, Бучино и Логодаж.

И в отчета и в изказванията беше заострено вниманието, че борбата с хищниците не се води с необходимото темпо, въпреки че са отстреляни 17 вълка, 151 лисици и 45 чакала.  А хищниците са естественият регулатор на дивечовите запаси в обратна пропорция.

През отминалия сезон бяха допуснати две сериозни дисциплинарни нарушения, за които се взеха бързи мерки и справедливи наказания за провинилите се.

събрание благоевград

В проекта за програма за 2022 година правят впечатление като приоритетни задачи грижите за увеличаване на хранителната среда за дивеча, увеличаване на разселените пернати, обучителни и възпитателни мероприятия, по-точна отчетност на отстрела, строг контрол и ловната дисциплина, спортно-състезателна дейност и пр.

Беше решено вноската при подновяване на членството в Съюза да се увеличи с пет лева предвид инфлационните тенденции, а през месец септември да се организира традиционният ловен събор в парк “Бачиново”, който две години не се провеждаше заради пандемията от Covid-19.

В отчета на КС се посочва, че във финасово отношение сдружениято  има стабилни положителни резултати, които позволяват сдружението да води  пълноценен и адекватен на изискванията организационен живот.

Кузман Петров

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ