140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Във Велико Търново дискутираха дивечовите запаси

Милка ДЕНЕВА

На среща на ръководството на НЛРС-СЛРБ във Велико Търново със специалистите по лова от ЛРС във Великотърновска, Габровска, Ловешка и Плевенска области основно беше дискутирано състоянието на дивечовите запаси и стопанисването на едрия дивеч. Присъстваха Иван Петков, председател на УС на Националната ловна организация, Васил Василев, главен секретар, Борислав Бечев, управител на „Сокол – БЛРС“, Мир Богоев, експерт-координатор.

В този район на страната основно се ловува на дива свиня, чиито запаси нарастват, каза Иван Петков. Увеличават се и благородните елени и сърните, но тяхното ползване е символично.

ЛРС във Великотърновска област през последните години не са отстреляли нито един елен. Само сдружението в Златарица отчита една сърна през 2013 година. Колкото до дивата свиня, почти навсякъде ползването й е повече от допустимия запас.

По-висок от допустимия запас е отстрелът на този дивеч и в Габровска област. Проблеми обаче има с ползването на благородния елен и на сърната.

Не се ползва ефективно сърната и в Ловешка област. А отстрел на благороден елен отчита само сдружението в Троян.

Подобно е положението в Плевенска област, където ползването на дивата свиня също е стабилно. Сърните намаляват, а благородни елени са отстреляни само в ЛРС-Плевен.

На срещата стана дума и за поправките в Закона за лова и опазването на дивеча, промените в устава на националната ловна организация, за работата на „Сокол БЛРС“, за абонаментната кампания.

Разискван беше и въпросът за увеличаване на годишната такса за стопанисване на дивеча. Само 50 сдружения досега са направили предложение с колко да се завиши сегашната сума. Мнението на всички присъствали на срещата беше 100 % от тази такса да остане в ЛРС, за да има достатъчно средства за извършване на ловно-стопанските мероприятия, за охрана, за назначаване на втори ловен надзирател, каквито са изискванията.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ