Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Във Велико Търново се проведе Общото събрание на НЛРС-СЛРБ

велико търново събрание

На 14 юни се състоя общото отчетно събрание на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Тази година форумът се проведе във Велико Търново по повод отбелязването на 140 години Организирано ловно движение в страната.

велико търново събрание

Гости на бяха зам.-министърът на МЗХ инж. Мирослав Маринов, зам.-директорът на ИАГ Росен Райчев, зам.-кметът на община Велико Търново Нейко Генчев и бригаден генерал Иван Маламов, началник на НВУ „Васил Левски“.

„Искам да изразя своите най-искрени благодарности към НЛРС-СЛРБ, което през всичките тези години неуморно работи за развитието и популяризирането на ловния спорт у нас – заяви инж. Райчев. – Вашата дейност е не само част от нашата културна и историческа наследственост, но и важен фактор за опазване на биологичното разнообразие и природните ресурси на България. Високо оценяваме и вашата лоялност по отношение на опазването дивечовите ресурси в зоните по НАТУРА 2000.

велико търново събрание

Приносът ви за опазването на дивата природа, селската икономика и обществото е не само в страната, но и на територията на Европейския съюз. Като членове на БАСЕ (Федерацията на асоциациите по лова и природозащитата) българските ловни организации са високо ценени със своята инициативност и партньорство.“

Поздравителни адреси бяха получени от президента на РБългария Румен Радев, д-р Николай Георгиев, изп. дир. на ИАРА, инж. Генчо Радев, директор на ЮДЗП и др.

велико търново събрание

Събранието започна с внасяне знамето на организация и изпълнение на Химна на ловеца. Почетена бе паметта на починалите колеги.

Лични приветствия поднесоха зам.-министър Мирослав Маринов и зам.-кмета на община Велико Търново Нейко Генчев, който подари на НЛРС-СЛРБ “Старопрестолна грамота”

За председател на събранието бе избран председателят на ЛРС-Велико Търново Димитър Йорданов, които бе отличен със званието „Заслужил деятел на НРЛС-СЛРБ.“

велико търново събрание

Своите награди получиха победители във фотоконкурса на НЛРС-СЛРБ „Мигове от дивия свят“ и детския литературен конкурс „Един ден сред природата на България“.

велико търново събрание

Общото събрание прие докладите за дейността и финансовото състояние на НЛРС – СЛРБ за 2023 година, както и за отчет за дейността и финансовото състояние на УС на Националната организация.

Присъстващите 155 делегати приеха отчет за дейността и финансовото състояние на “Сокол БЛРС” ЕООД за 2023 г., а така също отчет на Контролния съвет на НЛРС-СЛРБ. Гласуван бе бюджетът на УС на НЛРС-СЛРБ за 2024 г., размерът на отчисления членски внос за 2025 г бе увеличен с един лев.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ