Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Възможности за риболов по време на забраната

риболов забраната

В заповедта на земеделския министър Кирил Въ­тев, касаеща сроковете на забраната за риболов по време на размножителния период на рибите в равнинните водоеми под 500 м надморска височина, която влиза в сила от 15 април, има специална точка, в която се посочват водоемите, оставени на разположение за любителски риболов през периода на забраната. Ето какво е записано там.

Разрешавам любителския риболов през периода на забраната в следните водни обекти на терито­рията на страната.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

баластриера Проевски – над моста за с. Покровник, от левия бряг на Струма, цялото водно огледало

водоем „Попарица“, с. Блатска, общ. Хаджидимово

водоем „Помпата“, с. Първомай, общ. Петрич

първи водоем до завода за релета – с. Баня, общ. Разлог

яз. „Дебрене“, с. Дебрене, общ. Сандански

ОБЛАСТ БУРГАС

баластриера Дупките до езеро Узунгерен гр. Бургас

ОБЛАСТ ВАРНА

яз. „Пчелник“

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

стари речни корита на Янтра в землището на:

– гр. Полски Тръмбеш

– с. Куцина и с. Раданово, общ Полски Тръмбеш

– отводнителен канал Запад, гр. Свищов

ОБЛАСТ ВИДИН

яз. „Дъбравка“ общ. Белограчик

яз. „Божурица“ общ. Грамада

р. Дунав – от Колодрума при р. км 789,2 до „Баба Вида“ при р. км 791,5

ОБЛАСТ ВРАЦА

яз. „Мраморчица“ с. Мраморен, общ. Враца

р. Ботуня, гр. Криводол – от моста в посока с. Ракево до зем­лищната граница със с. Ракево

р. Скът – от моста при ВиК Мизия до шосейния мост в цен­търа на Мизия

ОБЛАСТ ГАБРОВО

р. Росица – от моста на Колю Фичето до стената на бента под РУ Полиция, гр. Севлиево

яз. „Синкевица“, землището на гр. Габрово

яз. „Рачевци“, с. Рачевци общ. Габрово

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

стар рудничен котлован с. Николичевци, общ. Кюстендил

яз. „Голем Бърбовник“, общ. Бобов дол

яз. „Мали Върбовник“, общ. Бобов дол

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

яз. „Мъглене, общ. Кирково

яз. „Мургово“, общ. Кърджали

яз. „Охлювец“, общ. Кърджали

яз. „Чобанка“, общ. Момчилград

яз. „Вранско“, общ. Крумовград

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

яз. „Ледево“ с. Врабево

яз. „Кантон 5“, общ. Ловеч

яз. „Тодоричене“, с. Тодоричене, общ. Луковит

ОБЛАСТ МОНТАНА

яз. „Огоста“ – от брега в района на 200 м от водонапорната кула до началото на полуостров „Расника“, землище гр. Мон­тана

яз. „Долна вода“, от брега, землище с. Студено буче, общ. Монтана

р. Дунав, от брега в района на „Дунавски парк“, гр. Лом

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

баластриера с. Лозен

канал „Кривата вада“, до Пречиствателна станция Пазарджик

Студен канал – пътя за с. Синитево

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Руднично езеро, общ. Перник

Сгуроотвалите в кв. Калкас

ез. Кралев дол, общ. Перник

ез. на с. Рударци, общ. Перник

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

яз. „Горни Дъбник“ – от южната страна на язовирната стена в продължение на 3 км до северната част на малката дига

яз. „Телиш“ – от брега, общ. Червен бряг

яз. „Кайлъка“, общ. Плевен

р. Дунав – от брега, от р. км 574 до р. км 579 в землището на общ. Белене

р. Дунав – от брега, от източната част на на ферибота в Ни­копол при р. км 599,5 до р км. 594 (Канарата), в землището на гр. Никопол

р. Дунав – от брега, от р. км 621 западно срещу течението на реката до пристанище Загражден, общ. Гулянци

р. Дунав – от брега, от р. км 642 до р. км 643,5 в землището на с. Байкал, общ. Долна Митрополия

р. Дунав – от брега, от р. км 606,2 до р. км 607,8 от двете страни на пристанище Сомовит, с изключение на бреговата ивица под пристанището от р. км 607,280 до р. км 607 580 в землището на общ. Гулянци

яз. „Тотлебенов вал“, общ. Плевен

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

топлия канал на Цариградско шосе

р. Пясъчник – от моста на с. Войводиново до вливането в Марица

яз. „Домлян“

ОБЛАСТ РАЗГРАД

яз. „Бялата пръст“ („Папаза“)

ОБЛАСТ РУСЕ

стари корита на Янтра – между землището на гр. Бяла, с. Полско Косово и с. Ценово

общински язовир в землището на с. Тетово

р. Дунав – от брега в землището на гр. Русе, от бетонната площадка при входа на лиман РККЗ до края на ул. „Мостова“

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

р. Дунав – от брега, от р. км. 377 до р. км 376 – Кейовата стена на Дунавската градина в гр. Силистра

р. Дунав – от брега, от р. км. 432 до к. км 433 – Кейовата стена на пристанище гр. Тутракан

ОБЛАСТ СЛИВЕН

баластриери Сливенска дупка и Мечкаревска дупка, общ. Сливен

яз. „Чилията“, с. Загорци, общ. Нова Загора

напоителен канал от с. Бинкос до с. Г. Александрово, общ. Сливен

ОБЛАСТ СМОЛЯН

яз. „Тешел“

Смолянски езера: Керяновия гьол (Рибката), Салажа

ОБЛАСТ СОФИЯ

баластриери в землището на с. Долни Богров

баластриери в земището на с. Чепинци

баластриери в землището на с. Световрачане

баластриери в землището на с. Челопечене

яз. „Мърчаево“

яз. „Мрамор“

яз. „Жеков вир“

яз. „Алино“, общ. Самоков

яз. „Бакър дере“

баластриера Мечката, гр. Самоков

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

баластриера (отворена) в землището на с. Ягода – северо­източно от селото, общ. Мъглиж

баластриери 1 и 2 (затворени Аксаков гьол) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж

яз. „Копринка“ – само в обособени зони с определени коор­динати

язовир „Чаталка“ – в землището на с. Елхово, общ. Стара Загора

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

яз. „Красноселци“, в землището на гр. Омуртаг

ОБЛАСТ ХАСКОВО

яз. „Корен“, с Корен, общ. Хасково

яз. „Жълти бряг“, общ. Стамболово

яз. „Орешец“, с. Орешец, общ. Харманли

ОБЛАСТ ШУМЕН

яз. „Царев брод 2“, с. Царев брод

яз. „Дибич“, с. Царев брод

баластриера с. Радко Димитриево, общ. Шумен

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

старо речно корито на Тунджа при с. Ханово

баластриера Долен Герен, гр. Елхово

старо речно корито на Тунджа при с. Теново

баластриерни дупки при с. Окол

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ