140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Вече стартира сайтът „Живот за сокола“

сайт живот за сокола

Уебсайтът на проекта „Живот за сокола“ е готов и вече активен онлайн.

Сайтът е част от проект  „Подсигуряване възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (LIFE for Falcons) –  Договор за финансиране LIFE20 NAT/BG/001162, по който НЛРС-СЛРБ е партньор.

Всеки ловец може да разгледа и изтегли от сайта „Живот за сокола“ онлайн вариант на “Помагало за ловци”, разработено от екипа в рамките на проекта, което може да се намери в секцията “За изтегляне” в сайта или на СЛЕДНИЯ ЛИНК.

Триезичният сайт ще бъде основното хранилище на всичко, свързанo с проекта, неговите дейности и постижения.

Какво ще откриете в сайта

Секцията „Новини” на сайта „Живот за сокола“ е мястото, където ще намирате периодично актуална информация за дейности, събития и постижения.

сайт живот за сокола

Информационните секции в уебсайта включват разделите за Ловен сокол, Дребни бозайници и Защитени зони. В тях ще намерите информация за съответните видове, както и за защитените зони, в които ще реализираме нашите дейности.

В секция „Дейности” може да се запознаете подробно с различните изследователски, природозащитни и информационни дейности.

Освен това в секция „За изтегляне” ще се публикуват различни отчети, помагала, стратегии и документи.

Видео и фото галериите обединяват снимковия и видеоматериал, презентации и записи на срещи.

 В момента английската версия на сайта „Живот за сокола“ е напълно готова, а в идните седмици ще се добави и още информация на румънски и български.

Може да последвате Фейсбук страницата Saveraptors, където се обявяват и допълненията, свързани със сайта, наред с всички останали новини.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ