Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Вечеринка в ЛРС-Каспичан

Георги НИКОВ

В топлата февруарска вечер ловци от малкото, но сплотено ЛРС-Каспичан устроиха традиционната си ловна вечеринка, на която присъстваха и техните нежни половинки. Сдружението се състои от 4 дружинки – Ка­спичан, Кюлевча, Могила и Марково, и на откриването на празника председателят му Руси Русев сподели, че изминалият ловен сезон е бил най-успешният. За пър­ви път са отстреляни над 85 диви свине, като в миналите години бройката е била под 60, дружинките са имали възможност да отстрелят и 12 приплода на благородни елени. Всичко това се дължи на добрите грижи на ловци­те към ловното стопанство и на взаимоотношенията с ДГС-Нови пазар, както и на подкрепата на общинското ръководство в Каспичан, ко­ментира Руси Русев.

Да споделят радостта на празничната вечер бяха до­шли инж. Васил Василев, председател на Национал­ната ловно-рибарска органи­зация, цялото ръководство на община Каспичан наче­ло с кмета Милена Недева, председателят на общинския съвет Анелия Руменова, зам.-кметът Милен Минчев, секретарят на общината Ви­олета Траянова, инж. Ради Иванов, директор на ДГС-Но­ви пазар, председателят на ЛРС-Шумен Стоян Стоянов и ловният специалист в сдру­жението Стоян Иванов.

Танцова група от ансамбъ­ла „Настроение“ към читали­ще „Пробуда“ в железничар­ския град изпълни чудесни танци и наистина създаде на­строение още в началото на празника. В приветствието си кметът на община Каспичан Милена Недева, която е и ло­вец в ЛРД-Кюлевча, пожела на всички веселие от сърце. „На миналагодишната вече­ринка дадох обещание, че ще наградя със собствени сред­ства двама ловци с по 200 лв. и сега изпълнявам думата си, но с промяна – четирима с по 100 лв. за най-много от­стреляни диви свине и най- едри глигани. Това са Андрей Димитров от ЛРД-Кюлевча, Ангел Трифонов от ЛРД- Марково, Атанас Атанасов от ЛРД-Могила и Радостин Бориславов от Каспичан. Да ви са честити наградите, като обещавам и за тази година да отлича с парични средства, спестени от това, че не ходя на лов и не давам пари за патрони, ловци с най-добри постижения и това ще го на­правя на следващата ловна вечеринка“, каза Милена Не­дева.

Инж. Васил Василев, пред­седател на Националната ловно-рибарска организация, поздрави каспичанските ло­вци и даде добра оценка за дейността на сдружението по стопанисването на ловните им райони и все така да се работи за увеличаване диве­ча в този край на България и най-важното да не се допус­кат нещастия по време на ловните излети. Той пожела на всички весело настроение на вечерта.

Ветеранът ловец Янаки Ди­митров съобщи за идеята да се съберат парични средства за спешната операция на ловеца Панко Коцев от ЛРД- Владиславово от района на ЛРС-Варна. Той е и един от основателите на каспичан­ския клуб на гоначите, който е първият в страната. Само за половин час бяха събрани 624 лв., които ще се предос­тавят на болния колега.

Край отрупаните маси с мезета и домашни питиета градусът на настроението се вдигаше. Ветеранът ловец Димитър Димитров от Каспи­чан хвалеше домашния си гроздов еликсир „Розе“, на­правен от няколко сорта, чу­десния му вкус успя да опита и кореспондентът на вестни­ка. Музикалните изпълнения подканиха най-нетърпеливи­те към народните хора, като първото поведе 70-годиш­ният Янаки Димитров. Мно­го голямо участие в хората вземаха дамите, веселяха се и танцовите двойки във февруарската вечер. Разда­ваха се печалбите от томбо­лата: отстреляни яребици, дива патица, а най-голямата – див заек, отнесе късметли­ята Калоян Георгиев от ЛРД-Кюлевча. И тъй до късните нощни часове веселието не стихна.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ